71.000 ευρώ για συντήρηση αντιπλημμυρικού έργου στην Κεφαλονιά υπέγραψε ο Θόδωρος

Τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση Ανακατασκευή Τεχνικών Απορροής Ομβρίων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς», ποσού 71.000,06 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε την Τετάρτη 4 Απριλίου ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το ανωτέρο έργο με π/υ δημοπράτησης 100.000 ευρώ με ΦΠΑ εκτελείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δυνάμει της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 522 «Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ι.Ν» με ΚΕ 2015ΕΠ52200000, ΠΕ Κεφαλληνίας.

Η σύμβαση υπεγράφη με τον ανάδοχο «Γ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΕΔΕ», μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με την προσφερθείσα παρ’αυτού έκπτωση 29%.

Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση αποπεράτωσης του έργου εντός ενός έτους (365 ημέρες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.