71.583 Ευρώ για δρόμους στην Ιθάκη

Τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης», προϋπολογισμού δημοπράτησης 71.582,92 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο εκτελείται από πιστώσεις του ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2014 ΕΠ 52200002 «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Η σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μειοδότρια του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα έκπτωση 41%, ήτοι 42.233,92 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση να αποπερατώσει συνολικά το έργο εντός τριμήνου, από την υπογραφή της σύμβασης.