Γενική Συνέλευση του Λύκείου Ελληνίδων

Καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Αρχαιρεσίες) Καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα τακτικά μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Αργοστολίου την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 07.00′ μ. μ. στο Πνευματικό Κέντρο « Ο Απόστολος Παύλος» της Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας με θέματα

Έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ. το έτος 2018-2019

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018, (Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται αυτοδίκαια την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για πρώτη φορά πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση στα γραφεία του Λυκείου τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόεδρος

ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΣΧΟΝΑ-ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ