Εξαλλος είναι ο πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Σταύρος Σπαθής με τις «υπερβολές των ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που προκαλούν ζημιά στις επιχειρήσεις των νησιών μας μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού».

Σε επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας, τον βουλευτή και άλλους αρμόδιους φορείς ο κ. Σπαθής αναφέρει:

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων, Βουλευτή Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Σ.Ε.Π.Ε., Ε.Φ.Κ.Α, Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Ελεγχος στις επιχειρήσεις του νησιού από το Σ.Ε.Π.Ε

Τις τελευταίες ημέρες γίναμε μάρτυρες ενός απαράδεκτου ελέγχου στις επιχειρήσεις του νησιού από κλιμάκια του Σ.Ε.Π.Ε. Επιχειρήσεις ελέγχονται για υπέρβαση ωραρίου εργασίας και ρεπό εργαζομένων, στη καρδιά του καλοκαιριού σε ένα νησί που οι εργαζόμενοι δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες ζήτησης, με αποτέλεσμα να κάνουν δύο και τρεις δουλειές παράλληλα, αφενός για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στις υποχρεώσεις τους και αφετέρου για να επιβιώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, δεδομένου ότι μόνο η  πλήρης απασχόληση τους θερινούς μήνες δημιουργεί θέμα επιβίωσης.

Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, αναφορικά με την ακριβή εφαρμογή ωραρίου και ρεπό εργαζομένων, ιδιαίτερα τον μήνα Αύγουστο, προς αποφυγή των υψηλών προστίμων που επιβάλλονται να γίνονται πράγματα που δεν τιμούν την εικόνα του νησιού και την εξυπηρέτηση των πελατών με αποτέλεσμα την  κακή παροχή υπηρεσιών και τη δυσφήμιση.

Προτείνουμε να δείτε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και όχι όπως κάποιοι τα φαντάζονται από τα γραφεία τους.

Οι εποχιακές επιχειρήσεις στα νησιά δεν μπορεί να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τις επιχειρήσεις πόλεων συνεχούς λειτουργίας.

Συμφωνούμε με τους ελέγχους, είμαστε εναντίον της ανασφάλιστης εργασίας διότι δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό στις υγιείς επιχειρήσεις και καταστρατηγεί τα εργατικά συμφέροντα, αλλά διαφωνούμε με τις υπερβολές που προκαλούν ζημιά εν τέλει στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους αλλά και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Όταν μια επιχείρηση έχει όλους τους εργαζόμενους ασφαλισμένους, και μάλιστα με οκτάωρη απασχόληση, δεν θα πρέπει να διώκεται όταν οι συνθήκες επιβάλουν να παραταθεί το ωράριο.

Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και να είστε σίγουροι ότι οι προτάσεις μας θα είναι εποικοδομητικές προς το κοινό  όφελος.

Ο Πρόεδρος, Σταύρος Σπάθης