Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη, έγινε διορισμός του συμπατριώτη μας δικηγόρου Παναγιώτη Κανελλόπουλου (Κανελλάτος), ως γενικού διευθυντή στον Οργανισμό Βιομηχανιικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Η απόφαση αναφέρει:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 92947 Διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (Ο.Β.Ι.).

Διορίζουμε Γενικό Διευθυντή στο Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (Ο.Β.Ι.) τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο του Γεωργίου, Δικηγόρο, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 0508 44.

  1. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι τετραετής. 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  • O Παναγιώτης Κανελλόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Διετέλεσε Γεν. Γραμματέας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά. Από το 2015 μέχρι το 2019 ήταν Συνήγορος του Δημότη στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού. H καταγωγή του είναι από τα Φραγκάτα.
  • Στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Ο «Η» εύχεται να είναι σιδεροκέφαλος και σε ανώτερα.
Π. Κανελλόπουλος