Νέος πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης (ΕΔΑ Κ-Ι Α.Ε.) ανέλαβε προχθές ο Αργύρης Γαβριελάτος (Παράταξη Φόρτε), αναπληρωτής προέδρος ο τ. αντιδήμαρχος Νίκος Παπαδάτος (Παράταξη Παρίση), ενώ διευθύνων σύμβουλος παρέμεινε ο Παναγής Βανδώρος (Παράταξη Παρίση).

Χθες το πρωϊ, στα Γραφεία της Επιχείρησης στο Αργοστόλι, συνεδρίασαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου έγινε η ψηφοφορία για την συγκρότησή του σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση, σύμφωνα με το Πρακτικό, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23η συνεδρίασης της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ στις 22-11-2019

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60/2019

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Στο Αργοστόλι σήμερα την εικοστή δευτέρα (22α) του μηνός Νοέμβρη του έτους 2019 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. και στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ που βρίσκονται στην οδό Μ.Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών στον α’ όροφο στο Αργοστόλι ύστερα από το υπ αρ 15/20-11-2019 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ και η ημερομηνία σύγκλισης του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την Συγκρότηση σε Σώμα και την υπ αρ 344/21-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τον νόμο δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9).και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. BΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
 2. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
 3. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 4. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 6. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 8. ΖΑΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
 9. ΒΟΛΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 2. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αν και νόμιμα κλήθηκαν

Συμφωνα με το άρθρ. 19 του καταστατικού της ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ αρμόδιο όργανο για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Γενική Συνέλευση. Στις 20-11-2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων και όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία θα ακολουθεί την θητεία της Δημοτικής Αρχής .Στο ίδιο πρακτικό της Γ.Σ ορίσθηκε ημερομηνία σύγκλισης του Α’ Διοικητικού Συμβουλίου για συγκρότηση σε σώμα .Τα οριζόμενα μέλη με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν μεταξύ των μελών τους τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Προέδρου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκλέγεται δε όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και πάλι, δεν επιτευθχεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

Σημειώνεται ότι ο Αναπληρωτής Πρόεδρος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος.

Στην συνέχεια γίνεται η ψηφοφορία και εκλέγονται:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γαβριελάτος Αργύριος του Ελευθερίου ο οποίος έλαβε εννέα (9) ψήφους

ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: Παπαδάτος Νικόλαος του Γάσπαρη ο οποίος έλαβε εννέα (9) ψήφους.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βανδώρος Παναγής του Γερασίμου ο οποίος έλαβε εννέα (9) ψήφους.

ΜΕΛΗ:

1) Βολτέρας Χρήστος του Δημητρίου

2) Καβαλιεράτος Γεώργιος του Γερασίμου

3) Κωνσταντάτος Διονύσιος του Θεμιστοκλή

4) Κωνσταντάτος Ιωάννης του Γεωργίου

5) Ματιάτος Σπυρίδωνας του Διονυσίου

6) Ραδίτσας Νικόλαος του Στυλιανού

7) Ματιάτος Σπυρίδωνας του Διονυσίου

8) Ζαμπέλη Σπυριδούλα του Παναγή (εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Αργοστόλι 22-11-2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αργύρης Γαβριελάτος Προεδρος
Νίκος Παπαδάτος
Αντιπρόεδρος
Παναγής Βανδώρος
Διευθύνων Σύμβουλος

Διονύσης Κοκόσης: Παραδίδουμε μια υγιή επιχείρηση


«Παραδίδουμε μια υγιή Επιχείρηση με ταμείο 855.000 Ευρώ, μια Επιχείρηση που επί θητείας μου νοικοκυρεύτηκε, ενώ είχαμε καθοριστική συμβολή στο να χαρακτηρίζεται η Κεφαλονιά ως το καθαρότερο Νησί».

Αυτά τονίζει ο τ. πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης (ΕΔΑ Κ-Ι Α.Ε.) Διονύσης Κοκκόσης, στην ευχαριστήρια ανακοίνωσή του προς τους συνεργάτες και εργαζόμενους, η οποία έχει ως εξής:

Επί τη ευκαιρία της αποχωρήσεως μου από τον προεδρικό θώκο της ΕΔΑΚΙ Α.Ε., θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκα τα πέντε αυτά χρόνια που είχα την τιμή να ηγούμαι της διοικήσεως της εταιρίας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της εταιρίας, με το οποίο συνεργάστηκα άψογα καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας μου. Η συμβολή τους, μερικές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες, στο να χαρακτηρίζεται η Κεφαλονιά μας ως ένα από τα καθαρότερα νησιά της Ελλάδας υπήρξε καθοριστική. Χωρίς αυτούς δε θα είχαμε πετύχει τίποτα. Αισθάνομαι την ανάγκη να δηλώσω δημόσια, μέσα από την παρούσα επιστολή μου, ότι η συνεργασία μαζί τους υπήρξε τιμή για μένα.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας, που χωρίς την βοήθεια τους δε θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε από την αρχή της θητείας μας. Πραγματοποιώντας ένα μικρό απολογισμό θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μου για τα εξής:

 1. Σήμερα έχουν πληρωθεί όλες οι οφειλές της εταιρίας προς τρίτους. Όταν ανέλαβα την προεδρία οι οφειλές προς τους προμηθευτές ανέρχονταν στο ποσό των 496.488,51 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 378.500 ευρώ καταβλήθηκε από επιχορήγηση που η εταιρία έλαβε από το Υπουργείο, κατόπιν ενεργειών της Διοίκησης και τα υπόλοιπα από ίδια χρήματα της επιχείρησης.
 2. Σήμερα έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλές προς την γενική κυβέρνηση, πλην των φόρων του Οκτωβρίου 2019, οι οποίοι έχουμε μεριμνήσει να πληρωθούν μέχρι τις 20/12/2019.
 3. Όταν ανέλαβα παραλάβαμε οφειλή της εταιρίας προς το ΙΚΑ 730.469,64 ευρώ, μαζί με τις προσαυξήσεις, η οποία είχε ρυθμιστεί μέχρι το 2025. Επί της προεδρίας μου προπληρώθηκε το σύνολο των δόσεων με αποτέλεσμα σήμερα να μην υφίσταται οφειλή προς το ΙΚΑ και η εταιρία να έχει ωφεληθεί 110.000 ευρώ από προσαυξήσεις που δε χρειάστηκε να πληρώσει.

Σήμερα παραδίδουμε στην νέα Διοίκηση μία υγιή επιχείρηση που έχει στα ταμεία της το ποσό των 216.455,24 ευρώ, όταν το 2014 παραλάβαμε ταμείο 10.976,56 ευρώ, ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους έχει να λαμβάνει το ποσό των 820.698,40 ευρώ από τους σημερινούς Δήμους του νησιού μας (μετά από την κατανομή που θα γίνει για τις οφειλές του τέως Δήμου Κεφαλλονιάς), 19.585,54 ευρώ από τον Δήμο Ιθάκης και 15.000 ευρώ από το Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας.

Τα πιο πάνω στοιχεία δείχνουν ότι επί της θητείας μου η επιχείρηση «νοικοκυρεύτηκε» και παραδίδεται στην νέα Διοίκηση σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτήν που παραλάβαμε, γεγονός που με κάνει να αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος, διότι σε αυτό συνέβαλλα και εγώ με όλες τις δυνάμεις μου. Άλλωστε πάντα θεωρούσα ότι στην πολιτική δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτήν που νιώθεις όταν αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις καταστεί χρήσιμος στους συμπολίτες σου.

Τέλος εύχομαι ολόψυχα στην νέα Διοίκηση καλή επιτυχία στο έργο της, το οποίο είμαι βέβαιος πως θα είναι επιτυχημένο γιατί παραλαμβάνει μία επιχείρηση σε πολύ καλή κατάσταση και το κυριότερο με εξαιρετικό προσωπικό. Να είναι βέβαιοι ότι σε οτιδήποτε μου ζητηθεί θα είμαι δίπλα τους.

Κλείνοντας θα ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω το Δήμαρχο Αργοστολίου κο Θεόφιλο Μιχαλάτο για την πρόταση που μου έκανε να παραμείνω στο Δ.Σ. της εταιρίας, αποδεχόμενος ουσιαστικά την συνεισφορά μου στην εξυγίανση της, ευχόμενος του παράλληλα καλή θητεία προς το καλό του τόπου μας.

Με εκτίμηση,

Διονύσης Κοκκόσης

Ο τ. πρόεδρος της Διαδημοτικής (ΕΔΑ Κ-Ι Α.Ε.) Διονύσης Κοκκόσης