Εντεταλμένος σύμβουλος και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. (Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου) ανέλαβε ο συμπατριώτης μας Ακης Μαρκάτος, αδελφός του τ. νομάρχη Νότη Μαρκάτου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τη διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Η Εταιρεία ανήκει κατά 100% στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΠ) ΑΕ, που δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα.

Ανακοίνωση

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει το διορισμό τριών νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ»), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ισχύ από 28 Νοεμβρίου 2019.Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικής μετόχου της ΕΤΑΔ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν. 4389/2016 και σε συνέχεια της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, της Εντεταλμένου Συμβούλου και ενός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΤΑΔ, αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με μακρά επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και γνώσεις στη διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να διαχειριστούν τις προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες σε σχέση με το ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων που έχει η ΕΤΑΔ, συμβάλλοντας στην αύξηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, ομόφωνα αποφάσισε τον διορισμό των ακόλουθων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ.

  1. Στέφανος Δ. Βλαστός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Άκης Μαρκάτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Χαρά Βαρδακάρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το σημερινό επταμελές ΔΣ συμπληρώνεται από τα μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. που διορίστηκαν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΤΑΔ, με ημερομηνία 15.02.2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ καλωσορίζει τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα νέα μέλη και εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Επίσης, ευχαριστεί την προηγούμενη Διοίκηση της ΕΤΑΔ για τη συμβολή της στην πορεία της εταιρείας.

Η ΕΤΑΔ θα συνεχίσει την υλοποίηση του Επιχειρηματικού της Πλάνου, με βασικές προτεραιότητες την ωρίμανση, αποτίμηση και βέλτιστη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, όπως και την αύξηση των εσόδων της. Η επίτευξη των στόχων αυτών αναμένεται να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Σύντομο Βιογραφικό

Άκης Μαρκάτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Άκης Μαρκάτος είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και κάτοχος M.Sc. σε Modern & Applied Optics από το University of Reading. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Α.Ε., Σύμβουλος Διοίκησης στη Forthnet, Διευθυντής Επενδύσεων σε μεγάλο Venture Capital fund στην Ελλάδα, την Attica Ventures, και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurocom Expertise A.E. Επίσης διετέλεσε Υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Διευθυντής και Ερευνητής του Wolfson Unit στο University College London με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνολογίας στη βιομηχανία, στον τομέα των Optical Fiber Communications. Ακόμα, έχει διατελέσει Σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε θέματα απελευθέρωσης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, καθώς και εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECTA (European Competitive Telecommunications Association) και έχει πάνω από 40 δημοσιεύσεις σε θέματα τηλεπικοινωνιών και χρηματοοικονομικής διαχείρισης έργων τηλεπικοινωνιών και επενδύσεων.

Τα τελευταία 6 χρονια ήταν γενικός διευθυντής στο Κτηματολόγιο. Είναι παντρεμένος με την Τατιάνα Ρόβλια και έχει δύο παιδιά. Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο Μεταξάτων και το Γυμνάσιο Αρρένων Αργοστολίου.