Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργοστολίου Διονύσης Μινέτος αντικατέστησε τον παραιτηθέντα αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Καθαριότητας του Δήμου Ληξουρίου Χρήστο Βολτέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑΚΙ  Α.Ε.Ο.ΤΑ. (Διαδημοτική), ο οποίος, από τις 20 Δεκέμβρη 2019 (ένα μήνα μόλις τον ορισμό του) είχε καταθέσει στο Δ.Σ. της Επιχείρησης την παραίτησή του.

Ο κ. Βολτέρας παραιτήθηκε με το αιτιολογικό ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις ως μέλος του Δ.Σ της ΕΔΑΚΙ.

Διονύσης Μινέτος

Η αντικατάσταση του κ. Βολτέρα έγινε δύο μήνες μετά, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΑΚΙ στις 14/2 και ο κ. Μινέτος μπήκε στο Δ.Σ. με το σκεπτικό, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου Αργύρη Γαβριελάτου, ότι ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΑΚΙ, κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση της ΕΔΑΚΙ (20-11-2019) είχε ορίσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και πρώτο αναπληρωματικό μέλος ήταν ο Διονύσης  Μινέτος.

Ομως αυτό, σημαίνει ότι ο Δήμος Ληξουρίου (επί της ουσίας ολόκληρη η Παλική), ο οποίος κατέχει το 16,36% των μετοχών της Επιχείρησης (Απόφαση Δ.Σ. 58/2019-25/10/19) και θα της αποδώσει για το 2020 περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ, (για το 2019 από Σεπτέμβρη έως Δεκέμβρη απέδωσε 134.263,52 Ε.) δεν έχει καμία εκπροσώπηση στην ΕΔΑΚΙ, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Και εδώ, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι, ότι ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΝ ΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ.

Θέλει ή δεν θέλει να έχει εκπροσώπηση σε εταιρεία που είναι μέτοχος ο Δήμος του;

Η σύσταση του  νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΑΚΙ, μετά τα παραπάνω, έχει ως εξής:

 1. Γαβριελάτος Αργύριος-Πρόεδρος (δ.σ. Δήμου Αργοστολίου-Παράταξη Μ. Φόρτε)
 2. Βανδώρος Παναγής-Δ/νων Σύμβουλος (δ.σ. Δήμου Αργοστολίου-Παράταξη Αλ. Παρίση)
 3. Παπαδάτος Νικόλαος-Αντιπρόεδρος (δ.σ. Δήμου Αργοστολίου-Παράταξη Αλ. Παρίση
 4. Μινέτος Διονύσιος-Μέλος (δ.σ. Δήμου Αργοστολίου-Παράταξη Θ. Μιχαλάτου)
 5. Ματιάτος Σπυρίδων-Μέλος (δ.σ. Δήμος Αργοστολίου-Παράταξη Αλ. Παρίση)
 6. Κωνσταντάτος Διονύσιος (Δήμος Αργοστολίου)
 7. Κωνσταντάτος Ιωάννης-Μέλος (Δήμος Αργοστολίου)
 8. Ματιάτος Σπύρος-Μέλος (Δήμος Αργοστολίου)
 9. Καβαλιεράτος Γεώργιος-Μέλος (δ.σ. Δήμου Σάμης-Παράταξη Στ. Σπαθή)
 10. Ραδίτσας Νικόλαος-Μέλος (δ.σ. Δήμου Ιθάκης-Παράταξη Δ. Στανίτσα)
 11. Ζαμπέλη Σπυριδούλα-Μέλος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)