Το …ξεχασμένο σκάνδαλο «Πάμε Στοίχημα» της πρώην Νομαρχίας, το οποίο αποκάλυψε ο «Η» και υπολογίζεται γύρω στα 5 εκατομμύρια Ευρώ, ξανάφερε χθες στην επικαιρότητα ο τ. περιφερειάρχης κ. Σπύρου Σπύρου με επερώτησή του προς τον περιφερειάρχη κ. Θόδωρο Γαλιατσάτο.
O κ. Σπύρου, αφού ρίχνει έμμεση «μπηχτή» στον κ. Γαλιατσάτο, αναφέροντας ότι την περίοδο που έλαβε χώραν το σκάνδαλο ήταν αντινομάρχης, τονίζει ότι τώρα «ως σημερινός περιφερειάρχης θα είχε την βούληση να ολοκληρωθεί η έρευνα και να μην κουκουλωθεί το σκάνδαλο»!
Στην επερώτησή του ο κ. Σπύρου θέτει 4 καυτά ερωτήματα:
• Πότε προτίθεστε να αναθέσετε στους ορκωτούς Λογιστές την ολοκλήρωση του ελέγχου για το 2007-2010;
• Εκτός από την απόλυση των υπευθύνων έχουν υπάρξει ποινικές κιρώσεις;
• Ποίο είναι το ποσό, εάν γνωρίζετε που αφαιρέθηκε από το ταμείο της πρώην Νομαρχίας της Κεφαλονιάς;
• Υπάρχει πιθανότητα επιστροφής των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν;
Ειδικότερα στην επερώτησή του ο κ. Σπύρου αναφέρει:
Κέρκυρα, 06/04/2016
Επερώτηση του επικεφαλής της Νέας Ιονίου Πολιτείας, κ. Σπυρίδωνα Σπύρου προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο.
Θέμα: Το οικονομικό σκάνδαλο της Κεφαλονιάς
Με την αριθ.24207/8804/08-6-2011 εντολή μου και την αριθ.130-10/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ξεκίνησε τις 14-6-2011 ο οικονομικός έλεγχος στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας από Oρκωτούς Λογιστές, ως απόρροια ασυμφωνιών και αναντιστοιχιών που εμφανίστηκαν στα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία της οικονομικής Υπηρεσίας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
O διενεργηθείς οικονομικός έλεγχος κατέδειξε, στην υποβληθείσα τις 22-7-2011 έκθεση των ορκωτών Λογιστών, την ύπαρξη άτακτης οικονομικής διαχείρησης στις συναλλαγές της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης σε ότι αφορούσε το ΙΚΑ, αλλά και την ύπαρξη ένος απροσδιόριστου μεγέθους σκάνδαλο που αφορούσε την έκδοση και διακίνηση μεγάλου αριθμού επιταγών, άνω των 430, με πλαστογραφημένα στοιχεία, υπεξαιρόντας μεγάλα χρηματικά ποσά απο το ταμείο της πρώην Νομαρχίας.
O ακριβής χρόνος έναρξης της αφαίμαξης του ταμείου της Νομαρχίας δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθεί αρχικώς. Σαφώς όμως η λεηλασία του ταμείου έγινε τα δύο τελευταία χρόνια της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κάτω από τη μύτη των διοικητικών και πολιτικών προϊσταμένων.
Η υπόθεση αυτή εστάλη άμεσα εις τον εισαγγελέα, ο οποίος ξεκίνησε την ανακριτική διαδικασία και εις τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος έδωσε εντολή στους οικονομικούς Επιθεωρητές της οικονομικής Επιθεώρησης Ηπείρου να προχωρήσουν στον έλεγχο.
Παράλληλα δόθηκε εντολή γιά διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης και ακολούθησε Πειθαρχική Ανάκριση, το πόρισμα της οποίας εστάλη στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να επιληφθεί αρμοδίως.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου το θέμα να ερευνηθεί εις βάθος, με την αριθ πρωτ. 50019/18457 τις 6-10 2011 απόφαση του, ανέθεσε στην εταιρεία Σ.O.Λ. (συνεργαζόμενοι ορκωτοί Λογιστές) τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης και μάλιστα από το 2001 μέχρι το 2010.
Η εν λόγω εταιρεία Σ.O.Λ ολοκλήρωσε τον έλεγχό της για τα έτη 2001 έως και το 2006, όπως η συμβατική της υποχρέωση απαιτούσε, για να πληρώνεται παράλληλα και παρέδωσε τις σχετικές εκθέσεις της.
Με την ανάληψη των καθηκόντων της, ανέμενα από τη νέα Περιφερειακή Αρχή Γαλιατσάτου να υλοποιήσει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και να δώσει εντολή να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και για τα έτη 2007-2008-2009 και 2010, μιά περίοδο, όπου το σκάνδαλο της Κεφαλονιάς ήταν σε πλήρη εξέλιξη.
Ανέμενα ακόμη, ότι ο κ. Γαλιατσάτος, που ήταν την περίοδο 2007-2010 αντινομάρχης, θα είχε τη βούληση, ως σημερινός Περιφερειάρχης, να ολοκληρωθεί η έρευνα και να μη κουκουλωθεί το σκάνδαλο αυτό, προκειμένου να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και οι πολίτες της Κεφαλονιάς, υπεύθυνα για την εξέλιξη του θέματος.
Ερωτάστε κ. Περιφερειάρχη
• Πότε προτίθεστε να αναθέσετε στους ορκωτούς Λογιστές την ολοκλήρωση του ελέγχου για το 2007-2010;
• Εκτός από την απόλυση των υπευθύνων έχουν υπάρξει ποινικές κιρώσεις;
• Ποίο είναι το ποσό, εάν γνωρίζετε που αφαιρέθηκε από το ταμείο της πρώην Νομαρχίας της Κεφαλονιάς;
• Υπάρχει πιθανότητα επιστροφής των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν;

 


 

Σπύρος Σπύρου: Η ΠΙΝ βαδίζει για 2ο χρόνο χωρίς στρατηγικό και επιχειρησιακό πρόγραμμα

 

Επερώτηση κατέθεσε ο τ. περιφερειάρχης κ. Σπύρος Σπύρου προς τον περιφερειάρχη ΙονίωνΝήσων κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο, με θέμα «Η Περιφέρεια βαδίζει για δεύτερο χρόνο χωρίς Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο».
H επερώτηση αναφέρει:
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με βάση τους ιδρυτικούς της σκοπούς, ως Oργανισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
Oυσιαστικό εργαλείο για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της συνολικής αναπτυξιακής προσπάθειας που επιχειρείται στην Περιφέρεια, αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, η αυτονόητη ανάγκη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμοθετήθηκε με την εισαγωγή της υποχρέωσης δημιουργίας μόνιμων διαδικασιών προγραμματισμού και εκπόνησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των OΤΑ α’ και β’ βαθμού, ενώ με την Υπουργική απόφαση (ΥΑ 35829/06-10-2014) επαναπροσδιορίσθηκε το περιεχόμενο, η δομή, ο τρόπος υποβολής, τα όργανα και τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των O.Τ.Α. β’ βαθμού.
Η ως άνω Υπουργική Απόφαση στο άρθρο 3 αυτής ορίζει ότι η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας πραγματοποιείται μέσα στους πρώτους εννέα μήνες της περιφερειακής περιόδου από την Εκτελεστική Επιτροπή.
Παράλληλα στην ίδια Απόφαση ορίζεται:
• η 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύνταξης του προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και οι διαδικασίες διαβούλευσης του (άρθρο 7),
• ότι το πρώτο έτος της περιφερειακής περιόδου (2014) ως προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης δύναται να λογίζεται ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το ετήσιο πρόγραμμα έργων, προμηθειών και εργασιών, που καταρτίζεται έως την 30/09/2014. Παράλληλα το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, του πρώτου έτους της περιφερειακής περιόδου οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (άρθρο 6).
Δεδομένου των παραπάνω ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης:
1. Γιατί, παρότι έχουν παρέλθει πάνω από είκοσι (20) μήνες από την έναρξη της θητείας της τρέχουσας Περιφερειακής Αρχής, δεν έχει ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για τυχόν διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας, ούτε έχει τεθεί σε διαβούλευση και εισαχθεί προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ή επιμέρους ενότητες του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
2. Με ποια νομική βάση η Περιφέρεια λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη με Προσχέδια Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, τόσο για το έτος 2015, όσο και αυτό του 2016;
3. Με ποιο θεσμικό και ηθικό έρεισμα, η ηγεσία της Περιφερειακής Αρχής, σε ιδιαίτερα κρίσιμες και έκτακτες συνθήκες που βιώνει ο τόπος μας, παρακάμπτει θεμελιώδεις για την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας αρχές και διαδικασίες, όπως είναι η υποχρέωση και ανάγκη δημόσιας διαβούλευσης, υιοθέτησης και εφαρμογής μακρόπνοου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου / Προγράμματος της Περιφέρειας, Πρόγραμμα που θα αποτελέσει το βασικό αναπτυξιακό της εργαλείο και απάντηση στα οξυμένα αναπτυξιακά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του τόπου μας;

 

galiatsatos thod
Θ. Γαλιατσάτος
spiros-spirou1 (1)
Σπ. Σπίρου