Τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου ζητάει η «Ισχυρή Κεφαλονιά» μετά τις νέες εξελίξεις για τον κορονοϊό στη Χώρα μας.

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο επικεφαλής Αλέξανδρος Παρίσης και 9 δ. σύβουλοι της Παράταξης.

Η αίτηση αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

οι κάτωθι υπογεγραμμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αργοστολίου, ενόψει των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στον τόπο μας από την εξάπλωση του κορωνοιού, με τη παρούσα ζητούμε την άμεση έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3δ του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζητούμε δε η συζήτηση να λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 429/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), αφού ληφθεί μέριμνα από τον Δήμο για την δημιουργία σχετικής πλατφόρμας, όπως ευχερώς μπορεί να γίνει.

Την εν λόγω σύγκληση ζητούμε προκειμένου να ενημερωθούμε για την κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο μας και τα μέτρα που αυτός έχει λάβει σε εφαρμογή της απόφασης που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την 8η συνεδρίαση του στις 10/3/2020. Επίσης να ενημερωθούμε αν καταγράφηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι συνδημότες μας που δεν μπορούν να μετακινηθούν, οι άποροι και οικονομικά αδύνατοι και αυτοί που έχουν ανάγκη ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, ο αριθμός αυτών και ποιες ενέργειες έχουν γίνει για να εξυπηρετηθούν.

Ο επικεφαλής της «Ισχυρής Κεφαλονιάς» Αλέξανδρος Παρίσης, τ. Κεφαλληνιάρχης

Τέλος να συζητήσουμε για την πιθανή λήψη νέων μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προτείνουμε την δημιουργία ενός Συντονιστικού κέντρου διαχείρισης του κορωνοιού, το οποίο είτε με την συμμετοχή είτε με την συνεργασία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων (π.χ. Ιατρικό σύλλογο, Φαρμακευτικό σύλλογο, εκπρόσωπο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας κλπ ) θα επεξεργάζεται λύσεις για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν και θα προτείνει όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και προστασίας των δημοτών αλλά και των υπαλλήλων του Δήμου. Επίσης προτείνουμε την πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη σύμβαση, όπως προβλέπει ο Νόμος, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του Δήμου μας και την λήψη άμεσης απόφασης μέτρων στήριξης των οικονομικά πληγέντων δημοτών μας από την υγειονομική κρίση, με την μη καταβολή δημοτικών τελών και φόρων, μισθωμάτων κλπ., όπως προβλέπεται από την σχετική Υπουργική απόφαση.

Με εκτίμηση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΙΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΤΟΣ

άπαντες σύμβουλοι της Δημοτικής

παράταξης «ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ».