Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις των προτάσεων στο Leader των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης αφού έγινε δεκτή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η υπερδέσμευση πόρων για την κάλυψη όλων των προτεινόμενων έργων. 

22 προτάσεις της Κεφαλονιάς & Ιθάκης εντάχθηκαν στο Leader 2014-2020 (υπομέτρο 19.2). Πρόκειται για δράσεις δημόσιου χαρακτήρα που εγκρίθηκαν μετά από την 1η πρόσκληση που δημοσίευσε η Ομάδα Τοπικής Δράσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης τον Οκτώβριο 2018 (η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έληξε τον 03/2019).

Το συνολικό ύψος προϋπολογισμού ανέρχεται 2.371.781,40 ευρώ.

Οι δράσεις του Leader 2014-2020 χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Αγροτικής Ανάπτυξης και έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Οι παραπάνω δράσεις είναι οι πρώτες που εγκρίνονται για τα Ιόνια Νησιά στο πλαίσιο του προγράμματος Leader 2014-2020. 

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους προς τους τοπικούς φορείς και προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιτυχή συνεργασία εξέφρασε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου Σωτήρης Κουρής.

Από τα 22 έργα:

➢ Τα 14 αφορούν Φορείς και Συλλόγους το αντικείμενο των οποίων είναι ο Πολιτισμός.

➢ Τα 2 αφορούν δράσεις κοινωνικής διάστασης

➢ Τα 4 αφορούν έργα ΟΤΑ 

➢ Τα 2 αφορούν σε Φορείς Περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των εγκεκριμένων προτάσεων: 

1η πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER 2014-2020., στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 (π.x. παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα- Δράσεις: 19.2.4 και 19.2.6)

OMAΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Υποδράση 19.2.4.2, “Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών

Α/Α 1 

Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 

Τίτλος έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΜΦΙΒΙΩΝ-ΠΛΩΤΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΓΙΑ Α.ΜΕ.Α 

Προυπ/σμός 5.559,60

Α/Α 2 

Δικαιούχος ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

Τίτλος έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΘΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Προυπ/σμός 433.791,93

Υποδράση 19.2.4.3, “Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας”

Α/Α 3 

ΔικαιούχοςΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (διάδοχος ο σημερινός Δήμος Αργοστολίου) 

Τίτλος έργου ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Προυπ/σμός 24.769,00

Α/Α 4 

ΔικαιούχοςΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΙΩΝ ΤΟ ΣΠΑΡΤΟ 

Τίτλος έργου Υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμού, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές στα Σπαρτιά Κεφαλλονιάς 

Προυπ/σμός 28.189,71

Υποδράση 19.2.4.4 “Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων”

Α/Α 5 

Δικαιούχος ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Τίτλος έργου ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Προυπ/σμός 50.000,00

Α/Α 6 

Δικαιούχος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ “ΤΟ ΑΡΑΚΛΙ”- 

Τίτλος έργου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ “ΤΟ ΑΡΑΚΛΙ”-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 

Προυπ/σμός 5.777,43

Υποδράση 19.2.4.5 ” Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης”

Α/Α 7 

Δικαιούχος ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΠΑΛΙΟΣ 

Τίτλος έργου Προμήθεια εξοπλισμού ψηφιοποίησης ,ταξινόμησης έντυπου αρχειακού υλικού καθώς και δημιουργία ιστοσελίδας 

Προυπ/σμός 17.279,57

Α/Α 8 

Δικαιούχος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Τίτλος έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ (ΦΟΡΕΣΙΩΝ) ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Προυπ/σμός 14.384,00

Α/Α 9 

Δικαιούχος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ 

Τίτλος έργου Προμήθεια μουσικών οργάνων, στολών και λοιπού εξοπλισμού από τον Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό σύλλογο η Τετράπολις 

Προυπ/σμός 92.508,44

Α/Α 10 

Δικαιούχος ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΤΕΚ) 

Τίτλος έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Προυπ/σμός 32.650,00

Α/Α 11 

Δικαιούχος ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Τίτλος έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Προυπ/σμός 44.438,33

Α/Α 12 

Δικαιούχος ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ”ΤΟ ΞΩΜΕΡΟ” 

Τίτλος έργου «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» 

Προυπ/σμός 10.999,05

Α/Α 13 

Δικαιούχος ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΛΛΗΣ 

Τίτλος έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΛΛΗΣ 

Προυπ/σμός 148.337,46

Α/Α 14 

Δικαιούχος ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 

Τίτλος έργου Εκσυγχρονισμός – διαμόρφωση του Δασοφυλακείου του Εθνικού Δρυμού Αίνου ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών του Αίνου 

Προυπ/σμός 127.052,00

Α/Α15 

Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ 

Τίτλος έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Προυπ/σμός 28.100,00

Α/Α16 

Δικαιούχος ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Τίτλος έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΠΑΝΤΑΣ KAI ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Προυπ/σμός 114.238,59

Α/Α 17 

Δικαιούχος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 

Τίτλος έργου Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Προυπ/σμός 66.650,48

Α/Α 18 

Δικαιούχος ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΖΕΡΒΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Τίτλος έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στα Ζερβάτα Σάμης Κεφαλληνίας με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων» 

Προυπ/σμός 396.978,19

Α/Α 19 

Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (διάδοχος ο σημερινός Δήμος Αργοστολίου) 

Τίτλος έργου ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Προυπ/σμός 49.820,00

Α/Α 20 

Δικαιούχος Καλλιτεχνικοχορευτικος Παραδοσιακος Σύλλογος Μέμηγκας

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΜΗΓΚΑ 

Προυπ/σμός 539.277,49

Α/Α 21 

Δικαιούχος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ-ΒΟΥΝΙΟΥ “Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ” 

Τίτλος έργου «ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΚΗ: ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ, ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ» 

Προυπ/σμός 111.519,97

Α/Α 22 

Δικαιούχος ΙΔΡΥΜΑ ΥΙΩΝ ΦΩΚΑ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ 

Τίτλος έργου ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ο ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Προυπ/σμός 29.460,16

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 2.371.781,40