821.895 Ευρώ σε 8 Κοινότητες της Κεφαλονιάς από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στον επιμερισμό του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών στις περιοχές όλης της Χώρας όπου λειτουργούν σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Υβριδικοί για την περίοδο 2015- 2019 προχώρησε το ΥΠΕΝ με απόφασή του.

Σύμφωνα με την απόφαση στην Κεφαλονιά πρόκειται να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές το ποσόν των 821.895,93 Ε. οκτώ Κοινοτήτων, στις οποίες λειτουργούν εντός των διοικητικών τους ορίων Α.Π.Ε. και Υβριδικοί Σταθμοί.

Οι οκτώ Κοινότητες που θα της αποδοθεί το παραπάων ποσόν είναι:

Αγκώνας 21.073,27 E, Διλινάτα 174.434,66 E., Θηναία 32.428,31 E., Κουρουκλάτα 32.425,69  Ε., Νύφι 190.198,41 Ε., Καμιναράτα 3.369,73 Ε., Διβαράτα 84.291,55 Ε., Μακρυώτικα 283.674,31 Ε.

Δ.Δ.