Καίει τον δήμαρχο Αργοστολίου το βενζινάδικο του Μέτελα

Tο Διοικητικό Εφετείο Πατρών ακύρωσε την προσφυγή του Δήμου για τη χρήση γης

Mίνα Γαβριελάτου: «Ο επιχειρηματίας εξέδωσε νόμιμη άδεια και η δικαιοσύνη αποφασίζει»

Η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 52/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αργοστολίου, σχετικά με την έγκριση απότμηση-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την ίδρυση του πολυσυζητημένου Πρατηρίου καυσίμων και ενέργειας στην περιοχή του Μέτελα στο Αργοστόλι, πρόκειται να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο (με τηλεδιάσκεψη) την προσεχή Δευτέρα (1-6-2020) και ώρα 5 μ.μ.

Το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού, ο επιχειρηματίας έχει ήδη εκδώσει οικοδομική άδεια του κτιρίου από τον περασμένο Αύγουστο, μετά τις διαβεβαιώσεις των Υπηρεσιών της Πολεοδομίας ότι όλα τα στοιχεία του φακέλλου του έργου στοιχειοθετούν την έκδοσή της και πληρούν τη νομιμότητα.

Θ. Μιχαλάτος

Ο επιχειρηματίας αμέσως μετά ξεκίνησε τις εργασίες ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων βάσει της άδειάς του, μέχρι που έρχεται η Πολεοδομία, οποία είχε εγκρίνει την έκδοση της άδειας, του τοιχοκόλλησε έγγραφο περί αυθαιρέτου ανακαλώντας την άδεια, χωρίς να γνωστοποιεί ποιά αυθαιρεσία έχει διαπιστώσει, ενώ μεταγενέστερα της θυροκόλλησης, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητάει με έγγραφό της από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να γίνει έλεγχος και επιμέτρηση επί της παρακείμενης οδού (οδοστρώματος και πεζοδρομίου).

Η Εκθεση των Τεχνικών Υπηρεσιών για την απότμηση-υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της συγκεκριμένης οδού ανακαλείται σε πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην οποία αποφασίζεται η άρση της έγκρισης απότμησης-υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου επί της συγκεκριμένης οδού και ζητά την ανάκληση κάθε έγκρισης για το θέμα από όλα τα σχετικά Συλλογικά Οργανα του Δήμου, και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μίνα Γαβριελάτου

Σχετικά ο επιχειρηματίας κατέθεσε το παρακάτω υπόμνημα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Σας κάνω γνωστό ότι είναι σε ισχύ, καθώς δεν προσβλήθηκε μετά την έκδοσή της, η υπ’ αριθμ. 2/27-4-2017 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Κ.Δ.Κ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου όσον αφορά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάκληση της απόφασης απότμησης πεζοδρομίου στο ακίνητο μου που βρίσκεται επί των οδών Γερ. Φωκά, Ιακώβου Πυλαρινού και Μπονάνου, προκειμένου να ιδρυθεί το πρατήριο καυσίμων και ενέργειας σε αυτό.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, όπως αυτό ισχύει, η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως ορίζει ο Νόμος Π.Δ. 1989, παρ. 1, άρθρο 50. Η μη συμμόρφωση αποτελεί παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 ΠΚ και υπέχει προσωπικής ευθύνης. Επίσης ο Νόμος 3068/2002 ΦΕΚ 274 άρθρο 1 ορίζει «Το Δημόσιο, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά έχουν υποχρέωση να συμμορφούνται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις». Τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης θεσπίζει ο Νόμος 3068/2002, άρθρο 1.

Το θέμα αυτό θα συζητηθεί την προσεχή Δευτέρα στο Δ.Σ. και στη συζήτηση δεν θα συμμετέχει η δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής κ. Μίνα Γαβριελάτου, η οποία είναι η πολιτικός μηχανικός του έργου, λόγω προσωπικής εμπλοκής.

Η κ. Γαβριελάτου για την όλη υπόθεση σε ερώτημα του “Η” για την έκβαση της υπόθεσης, είπε ότι «ο επιχειρηματίας εξέδωσε νόμιμη άδεια και η δικαιοσύνη αποφασίζει».

Πρόσφατα το Διοικητικό Εφετείο Πατρών ακύρωσε την προσφυγή του Δήμου (χρήση γης) για την κατασκευή του πρατηρίου καυσίμων στο Μέτελα.