Αναστολή και διάλογος, η μόνη λύση!

Ο αποκλεισμός της Λευκάδας απ’ το Δ.Σ. δεν είναι νόμιμος


Τα γεγονότα στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ ΑΕ ΟΤΑ Ιονίων Νήσων την περασμένη Δευτέρα 15 Ιουνίου είναι τραυματικά για το κύρος της αυτοδιοίκησης και τη συνοχή της Περιφέρειας, αποτέλεσμα της βιαστικής και «στο πόδι» νομοθέτησης του με το περιβόητο άρθρο 93 του νόμου 4685/2020.

Η διάλυση της Διαδημοτικής Κεφαλονιάς /ΕΔΑΚΙ ενός κατά γενική ομολογία επιτυχημένου μοντέλου στην διαχείριση των αποβλήτων και με εγγυημένη την μελλοντική του πορεία στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις με πρότυπα σχεδιασμένα έργα και δράσεις, ο καθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής, η τύχη του προσωπικού και της περιουσίας των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ, η σύνθεση της γενικής συνέλευσης και το καταστατικό, μαζί με την εκπροσώπηση κάθε περιφερειακής ενότητας από ένα τουλάχιστον Δήμο, βρίσκονται στην κορυφή των προβλημάτων. 

Ειδικά για το τελευταίο, ο αποκλεισμός της Λευκάδας από τη σύνθεση του ΔΣ του νέου Φορέα έφερε στην επιφάνεια την προχειρότητα της δημιουργίας του και τα αναπόφευκτα αδιέξοδα, με την εκκίνηση κιόλας του νέου φορέα. 

Σε κάθε περίπτωση ο αποκλεισμός της Λευκάδας από το ΔΣ του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ δεν είναι νόμιμος, αφού αντίκειται στην παρ. 6γ του άρθρου 236 του νόμου 4555/2018 όπως ισχύει με την παρ. 12 του εσωτερικού άρθρου 226 Α της παραγράφου 3 του άρθρου 93 του πρόσφατου νόμου της ΝΔ 4685/2020.

Εν κατακλείδι η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου, το Καταστατικό του νέου φορέα και η σύνθεση του ΔΣ, βάσιμα στερούνται νομιμότητας.

Και τώρα τι γίνεται;

Αν θέλουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, μία λύση υπάρχει μπροστά μας:

Η Κυβέρνηση να αναστείλει την δημιουργία του ΦΟΔΣΑ ΑΕ ΟΤΑ Ιονίων Νήσων και «να παγώσει» την εφαρμογή του άρθρου 93 για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ώστε να πράξει αυτό που όφειλε εξ αρχής: 

Συζήτηση από μηδενική βάση με όλους τους Δήμους και τους λειτουργούντες φορείς!

Αν η Κυβέρνηση επιμείνει στην αδιαλλαξία που μέχρι τώρα έχει επιδείξει και στο μη διάλογο, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για ό,τι ήθελε προκύψει, όπως συνέβη με το αδιέξοδο στην Ιδρυτική Συνέλευση και τη σωρεία των μη νόμιμων ενεργειών που ήδη έχουν συντελεστεί!