Διανύουμε την καρδιά του καλοκαιριού και της τουριστικής περιόδου και οι διάσημες και πολυσύχναστες Παραλίες του Δήμου Αργοστολίου (Πλατύς Γιαλός, Μακρύς Γιαλός κ.λπ.) δεν έχουν ακόμη ναυαγοσωστική κάλυψη!

Προχθές (4/8/20) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (πρόεδρος ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος) σε κατεπείγουσα συνεδρίασή της κλήθηκε να εγκρίνει το από 29ης-7-2020 3ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού του Δήμου για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων Παραλιών για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο-Σεπτέμβριο», προϋπολογισμού 109.875,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή έχει απορρίψει την προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντα (προσωρινός ανάδοχος) και είχε κηρύξει τον διαγωνισμό ΑΓΟΝΟ, λόγω έλλειψης μέρους δικαιολογητικών που απαιτούσαν οι όροι του Διαγωνισμού.

Θ. Μιχαλάτος

Στην Οικονομική Επιτροπή, ο δήμαρχος, παρά την έλλειψη των δικαιολογητικών, θεωρώντας με τα δικά του κριτήρια, ότι ο προσωρινός ανάδοχος πληροί τους όρους του Διαγωνισμού, εισηγήθηκε στην Επιτροπή τα παρακάτω:

«Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας που διέπει τη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα την αναγκαιότητα διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των λουομένων καθώς και τον κίνδυνο αφενός επιβολής προστίμων στο Δήμο Αργοστολίου από το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας εξαιτίας των υπαρχόντων κενών θέσεων ναυαγοσωστών στις χαρακτηριζόμενες ως πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου και αφετέρου τον κίνδυνο απώλειας της Γαλάζιας Σημαίας των ακτών προτείνεται η ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη με συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 35.596,00 € για τα τμήματα: Υπηρεσίες Ναυαγοσωστών Δ.Ε. Αργοστολίου 12.096,00 €, Υπηρεσίες Χειριστή σκάφους 10.800,00, Υπηρεσίες Ναυαγοσώστη για σωστικό σκάφος 6.048,00 €, Εκμίσθωση σωστικού σκάφους τουλάχιστον 5 μ. 3.628,00 € και Εκμίσθωση ναυαγοσωστικών λεμβών Δ.Ε. Αργοστολίου 3.024,00», ενώ ΖΗΤΑ από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής «να μην εγκρίνουν το από 29-07-2020 3ο Πρακτικό και να το αναπέμψουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού για νέα κρίση, εντός δύο ημερών από την παραλαβή της παρούσας απόφασης»!

Με άλλα λόγια, ο δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, παραβιάζοντας τους όρους της Διακήρυξης, ξαναπετάει το «μπαλάκι» στην Επιτροπή Διαγωνισμού (που απαρτίζεται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου), καθοδηγώντας τα μέλη της να παραβιάσουν ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΑ την νομιμότητα και να επαναποφασίσουν για τη νομιμότητα ή μη της συμμετοχής του συγκεκριμένου επιχειρηματία στο Διαγωνισμό. 

Τα μέλη της Ο.Ε. (Θεόφιλος Μιχαλάτος, Κρυσταλία Μιχαλάτου, Σταύρος Σπαθής, Διονύσης Μινέτος και Αργύρης Γαβριελάτος) ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ την εισήγηση Μιχαλάτου και σήμερα, 6 Αυγούστου, ο Δήμος Αργοστολίου είναι χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη, με όλους όσους κινδύνους αυτό ελλοχεύει.

Επιπλέον, ο δήμαρχος, επιβεβαιώνοντας άλλη μία φορά τον «Η», και σε αυτήν την περίπτωση έδρασε ως λογιστής-επιχειρηματίας, προσπαθώντας να παρακάμψει προς όφελος του …πελάτη, τη νομιμότητα…

Προσέξτε: Στις 29 Ιουλίου, κηρύχθηκε ΑΓΟΝΟΣ από την Επιτροπή Διαγωνισμού, διαγωνισμός της ναυαγοσωστικής κάλυψης και για τον ΙΟΥΛΙΟ!!!