Ενώ ο Δήμος Αργοστολίου παρέπεμψε τη συζήτηση για το κατεπείγον θέμα του τοξικού νέφους της Παλοστής σε τακτικό Δ.Σ. για τις 16/9, ο Δήμος Ληξουρίου ενέταξε το καυτό θέμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου  (1ος όροφος), οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών.

Θα συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σχολικές υποδομές και ασφαλές άνοιγμα των σχολείων στον Δήμο Ληξουρίου

Η πρόεδρος του ΔΣ Ληξουρίου Αδαμαντία Καμινάρη

Εισηγητής: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»

2. Λήψη μέτρων λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στον ΧΥΤΥ στη θέση Παλοστή

Εισηγητής: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»

3. «Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Ληξουρίου κατόπιν αιτήσεών τους»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4. «Πρόταση έγκρισης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ληξουρίου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ληξουρίου» με κωδικό Πρόσκλησης: ΙΟΝ90 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4256, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. «Πρόταση έγκρισης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Ληξουρίου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ληξουρίου» με κωδικό Πρόσκλησης: ΙΟΝ91 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4263, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6. Λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η πρόεδρος

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ