Θ. Μιχαλάτος

Από τη μεριά τους και οι τρεις Δήμοι της Κεφαλονιάς χορήγησαν «εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού 600 € για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρα)». 

Ο Δήμος Αργοστολίου (με την υπογραφή του αντιδημάρχου Γιώργου Τσιλιμιδού) (ΑΔΑ: Ω2Ν Ζ46ΜΓΤΤ-ΦΘΗ) χορήγησε 151 επιδοτήσεις. 

Ο Δήμος Ληξουρίου (ΑΔΑ: Ψ1Π Φ46ΜΓ3Ξ-Τ70) 56 και 

Γ. Κατσιβέλης

Ο Δήμος Σάμης (ΑΔΑ: 6Γ2Ζ4 6ΜΓ3Ι-9ΣΧ) με (θεωρητικά τις περισσότερες καταστροφές) μόνο …21!

Σίγουρα δημιουργούνται ερωτηματικά: Τεράστιος ο αριθμός των επιδοτουμένων στο Αργοστόλι σε σχέση με τη Σάμη! 

Το επίσης περίεργο γεγονός είναι ότι και οι τρεις Δήμοι δεν αναφέρουν τα ονόματα των επιδοτημένων, όταν στις αντίστοιχες αποφάσεις του υπουργείου υπάρχουν πλήρη τα στοιχεία, αν και δεν μπορεί να ισχύουν άλλοι νόμοι για τα προσωπικά δεδομένα για την Κυβέρνηση και τα Υπουργεία και άλλοι για τους Δήμους!!!

Γερ. Μονιάς

Επί πλέον αυτού 15 επιδοτούμενοι στο Δήμο Αργοστολίου και 3 στο Δήμο Ληξουρίου φέρονται να παίρνουν, άγνωστο για ποιους λόγους …δύο 600άρια!

Περίεργη κρυψίνοια δεν νομίζετε ότι υπάρχει στους Δήμους;