Αλλα έλεγαν τότε, κι …άλλα σήμερα!..

Δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Δημοτικό Συμβούλιο για τη δωρεά Σκλάβου (ΑΔΑ: ΨΦΟ546ΜΓΤΤ-1Γ0). 

Θα κρατήσουμε μιά παράγραφο από την τοποθέτηση του δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου:

«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και είναι μεγάλη μέρα για το Δήμο μας και την Κεφαλονιά. Ήταν ξεκάθαρο ότι θέλαμε το κτίριο να παραδοθεί στον πολιτισμό. Και αυτό κάνουμε»!

Γι’ άλλη μία φορά αποδεικνύεται το μέγεθος της αναξιοπιστίας του ανθρώπου!

Είναι άπαιχτος στο ψέμα και να σου κάνει «τη νύχτα μέρα»!

Ήταν λοιπόν «ξεκάθαρο» για το Θεόφιλο ότι «ήθελε το κτίριο για τον πολιτισμό»!

Το λέει δίχως να κοκκινίζει! Δίχως αιδώ! Δίχως να αισχύνεται! 

Κι’ όμως! Ο Μιχαλάτος τότε που ο Τσιλιμιδός ως δήμαρχος Αργοστολίου ήθελε να αγοράσει ο Δήμος το κτίριο για Πινακοθήκη, ο ολιγάρχης ως δήμαρχος Λειβαθούς και πρόεδρος του Επιμελητηρίου το ήθελε για το ΕΒΕΚΙ!

ΚΟΣΜΟ-ΠΟΛΙΤΗΣ