Μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, θα έρθει στην Κεφαλονιά για την Επέτειο της 21ης Μαϊου και ο συμπατριώτης μας βουλευυτής της Β’ Αθήνας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος.

O κ. Γιακουμάτος θα εκπροσωπήσει κατά τον εορτασμό της Επετείου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Oπως έγραψε ο «Η» από τις 19 Μαρτίου 2016 (αρ. φ. 6278) ο κ. Παυλόπουλος θα έρθει στις 21 Μαϊου στην Κεφαλονιά, τιμώντας το λίκνο του Ριζοσπαστικού Αγώνα μετά από πρόσκληση του περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θόδωρου Γαλιατσάτου.

Από την Κυβέρνηση δεν έχει καθοριστεί ακόμη ποιός θα την εκπροσωπήσει κατά την μεγάλη τοπική εορτή.

222
Προκόπης Παυλόπουλος
ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÁÐÏ ÔÏÍ ÕÖÕÐ. ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÃÅÑÁÓ.ÃÉÁÊÏÕÌÁÔÏ ÊÁÉ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕÓ ÔÇËÅÏÐÔÉÊÙÍ ÓÔÁÈÌÙÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÙÍ ÌÅÓÙÍ ÃÉÁ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ-- ÓÔÇ ÖÙÔÏ Ï ÕÖÕÐ. ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÃÅÑ. ÃÉÁÊÏÕÌÁÔÏÓ- ÖÙÔÏ ×ñçóôïò Ìðïíçò/Eurokinissi
Γεράσιμος Γιακουμάτος
cover193
Ο «Η» της 19ης Μαρτίου (αρ. φ. 6278) με την αποκάλυψη για τον ερχομό του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον εορτασμό της 21ης Μαϊου