Νέα προμήθεια μασκών …265% φθηνότερα!

Ομολογία ενοχής Θεόφιλου για το σκάνδαλο με τις μάσκες


Στις 16/11/2020 με την 232/2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΥΣ946ΜΓΤΤ- 64Α) της Οικονομικής Επιτροπής έγινε «Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αργοστολίου των Νομικών Προσώπων του για το 2020».

Και 10/12/2020 με την 253/2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΦΛ046ΜΓΤΤ- ΙΡΛ) της Οικονομικής Επιτροπής έγινε «Κατάρτιση των όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμός για τις ανάγκες των Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Αργοστολίου και των ΝΠΔΔ του».

Ανάμεσα στις άλλες προμήθειες περιέχεται και η προμήθεια από τον Δήμο Αργοστολίου 100 πακέτων με 50 μάσκες το πακέτο σύνολο 5.000 μασκών χειρουργικών με 0,182 ευρώ η μάσκα (μαζί με το ΦΠΑ). Σύνολο προμήθειας 901 ευρώ.

Για τη νέα προμήθεια μασκών υπάρχουν οι εξής επισημάνσεις:

Επισήμανση πρώτη: Η πρώτη προμήθεια μασκών έγινε με …απευθείας ανάθεση του δημάρχου στο γιό του συνεργάτη του προέδρου του Πόρου., ένα …mini market στην περιοχή, δίχως διαγωνισμό, ούτε καν διαπραγμάτευση για την προσφορότερη τιμή!

Επισήμανση δεύτερη: Η μελέτη για τη δημοπρασία συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Αργοστολίου. Η προηγούμενη προμήθεια με την απευθείας ανάθεση του Θεόφιλου έγινε όχι …με μελέτη, αλλά με την υπ αριθμ. πρωτ. 17454/23-09-2020 …Τεχνική Έκθεση και μάλιστα όχι της αρμόδιας υπηρεσίας Διεύθυνσης Καθαριότητας αλλά της …Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αργοστολίου! Τώρα τι σχέση έχει η συγκεκριμένη υπηρεσία με το αντικείμενο της προμήθειας είναι αμφίβολο αν γνωρίζει ακόμη και ο πολιτικός της προϊστάμενος αντιδήμαρχος Γιώργος Τσιλιμιδός!

Επισήμανση τρίτη: Στην παράγραφο1.3 των όρων του διαγωνισμού αναφέρεται:

«Όλα τα είδη πρέπει να είναι επώνυμα ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά και να διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις CE ή υγειονομικές εγκρίσεις όπου απαιτείται».

Ο όρος προφανώς έχει ισχύ και για τις μάσκες.

Καμία άλλη προϋπόθεση δεν υπάρχει για την προμήθεια.

Ούτε αν είναι Κινέζικης, ούτε αν είναι Ελληνικής προέλευσης, όπως ισχυρίστηκε ο Μιχαλάτος και τα παπαγαλάκια του ότι ήταν το βασικό του κριτήριο για την πρώτη προμήθεια μασκών που κατέληξε σε μέγα σκάνδαλο!

Επισήμανση τέταρτη: Η πρώτη προμήθεια μασκών που εξελίχθηκε σε σκάνδαλο αφορούσε την προμήθεια 37.500 μασκών με 0,45 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και με ΦΠΑ (6%) 0,477 ευρώ. Συνολική δαπάνη17.887,50 ευρώ.

Σύμφωνα με την σύμβαση της προμήθειας (ΑΔΑ: ΩΝΚΨ46ΜΓΤΤ-Λ2Θ) «Η διάρκεια υλοποίησης της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της (21/10/2020) και ολοκληρώνεται στις 22/03/2021, ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων».

Και σύμφωνα πάντα με τη σύμβαση οι μάσκες «θα παραλειφθούν τμηματικά σε δύο (2) δόσεις ως εξής: 22.500 τεμάχια σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή μέχρι τις 5/11/2020 και τα άλλα 15.000 τεμάχια μέσα στο 2021 και 15 ημέρες από την εντολή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Σημειώνουμε ότι είναι άγνωστο και από πουθενά δεν προκύπτει αν έγινε η πρώτη δόση της προμήθειας και πολύ περισσότερο από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν προκύπτει η πληρωμή της!

Επισήμανση πέμπτη: Η πρώτη προμήθεια έγινε για 35.000 μάσκες με τιμή 0,45 ευρώ τη μία χωρίς το ΦΠΑ και με το ΦΠΑ 0,477 ευρώ και συνολική δαπάνη 17.887,50 ευρώ.

Η δεύτερη προμήθεια αφορά 5.000 μάσκες με 0, 1802 (με ΦΠΑ) ευρώ η μία!

Τελικό συμπέρασμα:

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ότι στη δεύτερη προμήθεια όλα δείχνουν να γίνονται με περισσή νομιμότητα!

Και όπως όλα δείχνουν, ο Θεόφιλος μετά την πανελλήνια διάσταση που πήρε η υπόθεση το πιθανότερο είναι να μην προχώρησε ούτε καν στην παραλαβή των πρώτων 25.000 μασκών φοβούμενος την εμπλοκή της δικαιοσύνης και των ελεγκτικών αρχών που δεν γνωρίζουμε αν έχουν επιληφθεί.

Είναι πολύ δύσκολο πάντως να προχωρήσει στην παραλαβή εντός του 2021 του δεύτερου σκέλους της προμήθειας των 15.000 μασκών, αφού προχωράει σε διαγωνιστική διαδικασία αγοράς 5.000 μασκών.

Εν τέλει:

Ο Δήμος αγοράζει τώρα κατά …264,71% τουλάχιστον (αφού δεν γνωρίζουμε την τελική τιμή προσφοράς) φθηνότερα απ’ ότι την πρώτη φορά με την ανάθεση σκάνδαλο του Θεόφιλου στο «δικό μας παιδί»!

Και με απόλυτους αριθμούς:

Η προμήθεια των 37.500 μασκών του σκανδάλου, στοίχισε στο Δήμο με την τιμή 0,477 ευρώ τη μία …17.887,50 ευρώ!

Με την τιμή 0, 1802 ευρώ για τη μία μάσκα που τώρα διαπραγματεύεται ο Δήμος, θα πλήρωνε για τις 37.500 μάσκες 6.757,50 ευρώ!

Ομολογημένη ζημιά για το Δήμο …11.130 ευρώ!!!

Αυτό και μόνο το γεγονός σημαίνει σαφέστατη ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ του σκανδάλου της πρώτης προμήθειας!!!