895.737,23 Ευρώ για έργα σε Κεφαλονιά-Λευκάδα υπέγραψε ο περιφερειάρχης

Θ. Γαλιατσάτος

Τρεις συμβάσεις έργων, συνολικού προϋπολογισμού 895.737,23Ε, υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Συγκεκριμένα:

* Την σύμβαση κατασκευής του έργου” Συντήρηση-αποκατάσταση Ε.O. 39 από τη θέση «Λιβάδι” έως είσοδο Ληξουρίου», συνολικού ποσού 576.176,24 Ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΕ 2014 ΕΠ-52200001. O ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης αυτού εντός 240 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

* Την σύμβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Σάμης-Πυλάρου-Ερίσσου», συνολικού ποσού 197.593,52Ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΕ 2014 ΠΕ-52200001. O ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης αυτού εντός 12 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

* Τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και έκτακτων αναγκών σε υποδομές ΠΕ Λευκάδας», συνολικού ποσού 181.967,47Ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΚΕ 2014 ΕΠ-52200002. O ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης αυτού εντός 180 ημερών από την ημέρα υπογραφής του έργου.