Με μία κοινή επιστολή τους οι δήμαρχοι Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος και Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπη Υδραίου “αδειάζουν” την περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα στην υπόθεση του ΦΟΔΣΑ Ιονίων.

Και οι δύο δήμαρχοι δεν παρέστησαν στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. και στην κοινή τους επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΤΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΜΕΛΩΝ του ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΟΔΣΑ Ιον. Νήσων ΑΕ»

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο ΦΟΔΣΑ Ιον. Νήσων ΑΕ &

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι δεν θα παραστούμε στη συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας «ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ» την οποία με την από 8-1-2021 πρόσκλησή σας ορίσατε για την 13-1-2021 και ώρα 13.30 για τους εξής λόγους:

Το υπ αριθ. 1 θέμα «Ανακοινώσεις» είναι εντελώς ασαφές και αόριστο.

 Τα υπ αριθ. 2 και 3 θέματα , σχετικά με την δαπάνη πληρωμής τρίτου ως τεχνικού συμβούλου για το έργο της διαχείρισης των αποβλήτων της Κεφαλονιάς, αυτά (τα θέματα) εισάγονται προς συζήτηση κατά καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων.

Ειδικότερα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη σύναψη προγραμματικής σύμβασης είναι ο σκοπός ,τον οποίο αυτή καλείται να εκπληρώσει, να μην μπορεί να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο.

Εν προκειμένω, παρά το ότι οι Δήμοι μας, μέλη του ως άνω φορέα, διαθέτουν την υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση της κρίσιμης τεχνικής εργασίας, ήτοι την παροχή υπηρεσιών επιβλέπουσας υπηρεσίας στην κατασκευή των δύο μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά, σεις εκμεταλλευόμενη την ιδιότητα σας ως κυριάρχου μετόχου στον ως άνω φορέα αναθέσατε αυτήν όχι στους παραπάνω δήμους μέλη σας, αλλά σε τρίτο με αντάλλαγμα

Κατ΄ ακολουθίαν, δεν θα συμπράξουμε στην, κατά την άποψη μας, μη νόμιμη πληρωμή του παραπάνω τρίτου.

 Σχετικά με το Θέμα 4, που αφορά την φερόμενη αξιολόγηση του «εγχειριδίου διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων», διαπιστώνουμε μεγάλη ανακολουθία στα όσα έχετε δηλώσει και παραδεχθεί.

Συγκεκριμένα, προ ενός μηνάς (Δεκέμβριος του 2020) δηλώσατε και παραδεχθήκατε, ότι ο ως άνω φορέας δεν «διαθέτει τεχνική επάρκεια και το απαιτούμενο προσωπικό», προκειμένου να παρακολουθήσει οποιοδήποτε έργο ή υποέργο, που αφορά τις παραπάνω μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων των νήσων της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς.

Σήμερα, μετά από ένα περίπου μήνα παρουσιάζετε σχετικό εγχειρίδιο διαδικασιών ανάθεσης και παρακολούθησης τέτοιων έργων και συμβάσεων. Νομίζουμε ότι υπάρχει πλήρης εμπαιγμός μας.

 Όσον αφορά το 5ο θέμα, ήτοι την αποδοχή της μελέτης για το έργο του ΧΥΤΥ της Κεφαλονιάς και την παροχή προς εσάς εξουσιοδότησης για κάθε σχετική ενέργεια, έχουμε να παρατηρήσουμε, ότι εφόσον δεν προηγήθηκε καμία απολύτως συνεργασία με τον άμεσα ενδιαφερόμενο φορέα για το παραπάνω έργο, ήτοι με τον Δήμο Αργοστολιού, που είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της νήσου, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εκ των υστέρων έγκριση για το θέμα αυτό.

 Σχετικά με το θέμα υπ αριθ. 6 για τοποθέτηση σε 3 καίριες θέσεις του φορέα ισάριθμων συμπατριωτών σας, δηλώνουμε ότι αδυνατούμε να συμπράξουμε στο να μετατραπεί με πανηγυρικό τρόπο ο φορέας από διαβαθμιδικό και διαδημοτικό σε τοπικό ενός εκ των 7 νήσων του Ιονίου.

 Για το θέμα υπαριθ. 7, ήτοι για την συγκρότησης ταμειακής υπηρεσίας από τους 2 εκ των ως άνω υπό τοποθέτηση υπαλλήλων , σημειώνουμε όχι καθίσταται πλέον πασίδηλο το ποια μορφή προτίθεσθε να δώσετε στον φορέα και το ποια διαδικασία θα ακολουθήσετε για την επιλογή.

Όχι αυτήν της πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από όσους έχουν τα σχετικά προσόντα, αλλά την απ ευθείας επιλογή και τοποθέτηση.

 Σχετικά με το 8ο θέμα έχουμε να πούμε τα εξής:

Για την επιλογή 2μελούς επιτροπής εκ των ως άνω 3 Ζακυνθίων υπαλλήλων, νομίζουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στην σχετική συνεδρίαση για την επιλογή αυτή και 2 Κερκυραίοι Δήμαρχοι και ένας Κεφαλλονίτης.

Την παραπάνω επιλογή μπορείτε να την κάνετε χωρίς εμάς, αλλά με την σύμπραξη του κου Θεματικού και Αντιπροέδρου, της κας Αντιπεριφερειάρχου και του κου Δημάρχου Ζακύνθου. 

Τέλος για θέμα 9ο, που αφορά την έγκριση δαπάνης 300 ευρώ για την δημιουργία ιστοσελίδας στον φορέα, νομίζουμε ότι πράγματι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για να συζητηθεί σε μία συνεδρίαση μεταξύ μιας Περιφερειάρχου, ενός θεματικού και Αντιπροέδρου, μίας αντιπεριφερειάρχου και 4 δημάρχων 3 διαφορετικών νησιών του Ιονίου.

Πλην όμως εμείς, λόγω των προηγούμενων ως άνω ενεργειών σας, δεν θα συνεισφέρουμε στην λήψη μίας τόσο σοβαρής απόφασης .

Επιπλέον, επιτρέψατε μας να επισημάνουμε και τα εξής:

1) Κατά την τελευταία συνεδρίαση της ΓΣ του φορέα θεωρώντας μη νόμιμη την συγκρότηση του ΔΣ επιδιώξατε με πρωτοβουλία σας την αλλαγή της αρχικής συγκράτησης αυτού (ΔΣ).Παρόλο ότι το θέμα παρέμεινε σε εκκρεμότητα, ζητάτε με την παραπάνω πρόσκληση σας από το αρχικό ΔΣ, το οποίο σεις δεν θεωρείτε νόμιμο, να λάβει αποφάσεις επί των ως άνω θεμάτων. Η συμπεριφορά αυτή αντιφατική και όχι λογική. και

2) Την σχετική πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ , προκειμένου να προσέλθουν σε συνεδρίαση την στέλνετε πάντοτε την τελευταία ημέρα που επιτρέπει ο νόμος και τις σχετικές εισηγήσεις για τα υπό συζήτηση θέματα πάντοτε εκπρόθεσμα, ήτοι την προηγούμενη της συνεδριάσεως.

Έτσι δεν παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος για προετοιμασία, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει, ότι δεν επιδιώκετε την συνεργασία.

Εν όψει των ανωτέρω, δηλώνουμε ότι δεν θα παραστούμε στην ως άνω συνεδρίαση

13-1-2021
Οι Δήμαρχοι
Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου
Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Θεόφιλος Μιχαλάτος
Δήμαρχος Αργοστολίου 


Τρεις  Ζακυνθινοί αποφάσισαν για την Κεφαλονιά !


Κι εκεί που είχε φτάσει στα τάρταρα η αξιοπιστία του Θεόφιλου με τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα (με ή χωρίς εισαγωγικά) «η κόμισσα  από την Κέρκυρα»  (για να θυμηθούμε την αξέχαστη Βλαχοπούλου) δημαρχίνα Μερόπη Υδραίου πέταξε σωσίβιο στον δικό μας και τον κράτησε στη ζωή !

Τελικά όταν θέλει ο Θεόφιλος… μπορεί !

Και μέχρι τώρα στους 17 μήνες της θητείας του ελάχιστες φορές έχει δείξει ότι … θέλει πρώτα και πάνω απ’ όλα το συμφέρον του δήμου και μετά το δικό του !

Τέλος πάντων με την χθεσινή κοινή επιστολή με την Κερκυραία δημαρχίνα και με αφορμή την μη παρουσία τους στο ΔΣ του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ εστάλη σαφές μήνυμα στην κ. Κράτσα αποδεικνύοντας … «κάλπικη» τη συνεδρίαση και τζούφιο το πανηγυρικό της δελτίο τύπου !

Και είναι «κάλπικη» η συνεδρίαση γιατί συνέβη το …ανήκουστο:

Τρεις Ζακυνθινοί αποφασίσανε για την τύχη της Κεφαλονιάς !

Η κ. Κράτσα, η κ. Μοθωναίου και ο κ. Αρετάκης δήμαρχος Ζακύνθου !!!

Με τον Κερκυραίο αντιπεριφερειάρχη Ιωάννου οι τρεις Ζακυνθινοί συνεδρίασαν μεταξύ τους και αποφάσισαν, μεταξύ των άλλων, την υφαρπαγή του έργου της Κεφαλονιάς την οποία έσπευσε πανηγυρικά να ανακοινώσει η κ. Κράτσα στη συνέχεια !!!


Κατά τα άλλα πρόστιμο από την Κράτσα στη Ζάκυνθο για τα σκουπίδια !


Μέχρι τώρα τάχαμε με τους Κερκυραίους που τα ήθελαν όλα δικά τους.

Τώρα μας προέκυψαν απέναντι, τα μέχρι τώρα θεωρούμενα «αδέλφια» Ζακυνθινοί !

Ποιος θα το έλεγε; Ότι τρεις Ζακυνθινοί θα αποφάσιζαν την καταδίκη της Κεφαλονιάς και μάλιστα γιαυτό που η Ζάκυνθος είναι παράδειγμα προς αποφυγή.

Τα σκουπίδια !

Ένας μόνιμα απέραντος σκουπιδότοπος το νησί της Ζακύνθου με τα σκουπίδια στους δρόμους χειμώνα καλοκαίρι και με τα πρόστιμα να πέφτουν βροχή το ένα πίσω από το άλλο !! Πρόστιμα που το πιθανότερο όλων θα κληθούμε και οι Κεφαλονίτες τώρα με τον περιφερειακό ΦΟΔΣΑ να συμβάλλουμε στην πληρωμή τους.

Και η αποκάλυψη ότι η ίδια η Κράτσα (δια του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη της) επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ πριν … 4 μόλις μήνες για  την μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στο σκουπιδότοπό της Ζακύνθου αποτελεί στοιχείο που εκθέτει την περιφερειάρχισσα για την χρησιμοποίηση των συμπατριωτών της προκειμένου να πετύχει τους στόχους της.

ΚΟΣΜΟ-ΠΟΛΙΤΗΣ