Με γοργά βήματα προχωρά η δημιουργία του Ταμείου Φαιστός, όπως αποδεικνύει η σύσταση της εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» που ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ).

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» μετέχει ο συμπατριώτης μας Ακης Μαρκάτος.

Συγκεκριμένα η ΕΕΣΥΠ ανακοίνωσε προ ολίγου την σύσταση της προαναφερθείσας εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 93 Νόμου 4727/2020 (Α’ 184), αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η σύσταση και διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός» («Phaistos Fund»), του άρθρου 94 του ν. 4727/2020.

Την σύσταση της εταιρείας ακολούθησε και η εκλογή του πρώτου Διοικητικού της Συμβουλίου, πρόεδρος του οποίου αλλά και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ανέλαβε ο κ. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος. Στη θέση του διευθύνοντος Συμβούλου τοποθετήθηκε, ο πρώην Γενικός Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (αποχώρησε το Νοέμβριο του 2020), κ. Αντώνης Τζωρτζακάκης.

Aκης Μαρκάτος

Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Συμμετοχές 5G, τα οποία αποφάσισε ομόφωνα το Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, είναι τα:

1. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Αντώνιος Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Σαλβατώρ Λεβής, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Σωτήριος (Άκης) Μαρκάτος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Νικόλαος Καραπανάγου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Δέσποινα Μαγδαληνή (Ντιάνα) Μαρκάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Κωνσταντίνος Μεϊμέτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η «προίκα» και ο στόχος του Ταμείου Φαιστός

Να υπενθυμίσουμε ότι το «Ταμείο Φαιστός» πρόκειται να χρηματοδοτήσει startup και υφιστάμενες επιχειρήσεις, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, που αναπτύσσουν εφαρμογές για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς, το λανσάρισμα των οποίων στη χώρα μας έγινε τις τελευταίες εβδομάδες του 2020. Ειδικότερα, έχει σαν αποστολή τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G, ενδεικτικά στους κλάδους των μεταφορών & της εφοδιαστικής αλυσίδας, της μεταποίησης, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της υγείας, της πληροφόρησης και των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Το fund θα ξεκινήσει την λειτουργία του με κεφάλαια ύψους περίπου 93 εκατ. ευρώ, τα οποία προέκυψαν από το 25% του ποσού της δημοπρασίας των συχνοτήτων για τα δίκτυα 5G, η οποία υπογράφηκε την τελευταία εβδομάδα του 2020. Ωστόσο αναμένεται να ενισχυθεί και με ιδιωτικά κεφάλαια σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

Η καινοτόμα αυτή ελληνική πρωτοβουλία αποτελεί ήδη αναγνωρισμένη βέλτιστη επενδυτική πρακτική στην Ευρώπη και αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία του εγχώριου ψηφιακού οικοσυστήματος 5G που θα εισάγει τη χώρα έγκαιρα στην 4η βιομηχανική επανάσταση και θα ενισχύσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε από την σωστή εκμετάλλευση των δικτύων και σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις αναμένεται να δημιουργηθούν περί τις 69.000 θέσεις εργασίας έως το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε ενώ η προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία από τις επενδύσεις μπορεί να ξεπεράσει τα 12,5 δισ. ευρώ.

Το βιογραφικό του Ακη

Γεννήθηκε το 1958. Είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος M.Sc. σε Modern & Applied Optics από το University of Reading.

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Α.Ε., Σύμβουλος Διοίκησης στη Forthnet, Διευθυντής Επενδύσεων στο Venture Capital fund της Attica Ventures, και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurocom Expertise A.E. Επίσης, ήταν υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και Διευθυντής και Ερευνητής του Wolfson Unit στο University College London με αντικείμενο την μεταφορά τεχνολογίας στην βιομηχανία στον τομέα των Optical Fiber Communications.

Ακόμη, έχει διατελέσει σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών καθώς και εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECTA (European Competitive Telecommunications Association).

Είναι Μέλος του Δικτύου Καινοτομίας της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Εφευρέσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενώ έχει πάνω από 40 δημοσιεύσεις σε θέματα τηλεπικοινωνιών και χρηματoοικονομικής διαχείρισης έργων τηλεπικοινωνιών και επενδύσεων. Ο κ. Μαρκάτος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου της ΕΤΑΔ Α.Ε.