Πρώτο θέμα στη σημερινή τηλεσυνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι η ονοματοδοσία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε «Γεράσιμος Αρσένης», ως γνωστόν μετά από πρόταση του περιφερειακού συμβούλου και Επόπτη Εμπορίου της ΠΙΝ κ. Νίκου Βαλλιανάτου.
Ειδικότερα το Περιφερειακό Συμβούλιο τηλεσυνεδριάζει εκτάκτως σήμερα και ώρα 3 μ.μ. στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων για τα ακόλουθα 5 θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Oνοματοδοσία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων σε “Γεράσιμος Αρσένης”,
Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση για τη συμμετοχή της ΠΙΝ στο εταιρικό σχήμα που θα υποβάλλει την πρόταση με τίτλο: «Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities» και ακρωνύμιο: «WASTE RREACT» , στα πλαίσια του προγράμματος: INTERREG IPA II CROSS-BORDER PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” και ειδικότερα στην με αρ. πρωτ. 300103/ΜΑ426/11-02-2016, 1η πρόσκληση για στρατηγικά έργα»
* Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κέρκυρας.
* Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ζακύνθου.
Εισηγητής: O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον Πρωτογενή τομέα και στον τομέα Δικτύων Περιφερειών και Διεθνών Συνεργασιών κ. Ιωάννης Φοντάνας.

ΘΕΜΑ 3o: Απόφαση για τη συμμετοχή της ΠΙΝ ως επικεφαλής εταίρος στο εταιρικό σχήμα που θα υποβάλλει την πρόταση με τίτλο: «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» και ακρωνύμιο: «SAVE-WATER» , στα πλαίσια του προγράμματος: INTERREG IPA II CROSS-BORDER PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” και ειδικότερα στην με αρ. πρωτ. 300103/ΜΑ426/11-02-2016, 1η πρόσκληση για στρατηγικά έργα».
* Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Κέρκυρας.
* Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον Πρωτογενή τομέα και στον τομέα Δικτύων Περιφερειών και Διεθνών Συνεργασιών κ. Ιωάννης Φοντάνας.

ΘΕΜΑ 4o: Απόφαση για τη συμμετοχή της ΠΙΝ στο εταιρικό σχήμα που θα υποβάλλει την πρόταση με τίτλο: «Targeted actions for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, cultural and natural assets encouraging tourism, in the entire GR-AL cross-border area» και ακρωνύμιο: «TACTICAL TOURISM» , στα πλαίσια του προγράμματος: INTERREG IPA II CROSS-BORDER PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” και ειδικότερα στην με αρ. πρωτ. 300103/ΜΑ426/11-02-2016, 1η πρόσκληση για στρατηγικά έργα».
* Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κέρκυρας.
Εισηγητής: O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον Πρωτογενή τομέα και στον τομέα Δικτύων Περιφερειών και Διεθνών Συνεργασιών κ. Ιωάννης Φοντάνας.

ΘΕΜΑ 5ο: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Oικ. Έτους 2016 Π.Ι.Ν.
Εισηγητής: O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Oικονομικών κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

O Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Χρήστος Μωραΐτης