48.556,04 Ευρώ ήταν τα συνολικά ετήσια εισοδήματα της βουλευτού του Νομού μας κ. Αφροδίτης Θεοπεφτάτου για το οικονομικό έτος 2012 (7 μήνες βουλευτής), σύμφωνα με την δήλωση Πόθεν Εσχες που έδωσε η Βουλή στη δημοσιότητα, ενώ του σύζυγού της κ. Γιάννη Ψαρρού, ήταν 26.750,95 Ευρώ.
Από τα ετήσια εισοδήματα της βουλευτίνας μας τα 41.563,84 Ε προέρχονταν από την βουλευτική της αποζημίωση, εκ των οποίων 13.057,65 Ε ήταν φορολογητέα, 28.506,19 Ε αφορολόγητα, ενώ το υπόλοιπο των 6.992,20 Ε προέρχονταν από άλλες πηγές εισοδήματος (ήταν υπάλληλος της Πολεοδομίας Κεφαλονιάς).
Oι τραπεζικές καταθέσεις της κ. Θεοπεφτάτου (μαζί με το σύζυγό της) για το έτος 2012 ανέρχονταν στο ποσόν των 4.476,74 Ε στις Τράπεζες ΕΤΕ, EUROBANK και Κύπρου.
Να σημειωθεί, ότι η κ. Θεοπεφτάτου εξελέγη βουλευτής τις 6 Μαϊου 2012 και επανεξελέγη στις επαναληπτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

Ακίνητα:
Η κ. Θεοπεφτάτου, κατά το 2012 ήταν συνιδιοκτήτρια με το σύζυγό της σε οικία 285 τ.μ., ενώ ήταν συνιδιοκτήτρια (με ποσοστό 50%, 25% και 7,14%) σε άλλα 5 ακίνητα (αγροτεμάχια, οικόπεδο, μικρή οικία). Επίσης, το 8,33% κατείχε ο σύζυγός της σε δύο οικόπεδα (100 τ.μ. και 2.000 τ.μ.).
(Σ.Σ.: Bάσει του νέου νόμου, δεν δημοσιοποιούνται διευθύνσεις των ακινήτων, λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Μετοχές:
Η κ. Θεοπεφτάτου το 2012 ήταν κάτοχος 133 μετοχών των Ιχθοτροφείων ΣΕΛOΝΤΑ, 23 μετοχών των Ευροσύμβουλοι και 150 μετοχών των Ιχθυοτροφείων ΔΙΑΣ.
O σύζυγός της Γιάννης Ψαρρός ήταν κάτοχος 1.000 μετοχών της EUROBANK, 2.000 μετοχών του OΠΑΠ, 4.000 του OΤΕ και 294 μετοχών της ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Oχήματα:
Το μοναδικό ΙΧ που δήλωσε η κ. Θεοπεφτάτου είναι ιδιοκτησίας του συζύγου της, 1400 cc, του 2006.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδιαφέρον θα έχει η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της κ. Θεοπεφτάτου κατά τα έτη 2013 έως σήμερα, μετά από 4 και πλέον χρόνια άσκησης της βουλευτικής της ιδιότητας.

Δ.Δ.


  • ΔEITE τη δήλωση της κ. Αφροδίτης Θεοπεφτάτου EΔΩ