Σε ανασχεδιασμό της ηγετικής ομάδας των αντιπεριφερειαρχών χωρικών και θεματικών προχωράει η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Ήδη η θητεία των χωρικών αντιπεριφερειαρχών έχει λήξει από τις 3/9, ενώ των θεματικών λήγει στις 9/10.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία Κράτσα αλλάζει την χωρική αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη με τον μέχρι τώρα θεματικό αντιπεριφερειάρχη για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης Κωνσταντίνο Ζορμπά και τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Γεώργιο Στασινόπουλο με την μέχρι τώρα θεματική αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και θεμάτων Πολιτισμού Αικατερίνης Μοθωναίου.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι με απόφαση της Ρόδης Κράτσα (ΑΔΑ: 64ΜΩ7ΛΕ-2ΡΣ) που υπογράφεται στις 13/9 και δημοσιεύτηκε μετά από …δύο ημέρες χθες 15/9, αντικαθίστανται από μέλη της οικονομικής επιτροπής οι Ανδριώτη και Στασινόπουλος από τους φημολογούμενους ως αντικαταστάτες τους Ζορμπά και Μοθωναίου!

Είναι άγνωστο ακόμη τι θα γίνει με την δικιά μας Αντιπεριφέρεια και αυτήν της Λευκάδας αν και πληροφορίες φέρνουν τον Σταύρο Τραυλό αμετακίνητο.

Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή των δύο θεματικών αντιπεριφερειαρχών στα δύο νησιά της Περιφέρειας και κυρίως στην έδρα την Κέρκυρα, δείχνει την πρόθεση της περιφερειάρχη για αλλαγή πλεύσης και με πολιτικούς όρους … ομολογία μέχρι τώρα αποτυχίας! Κάτι το οποίο δύσκολα η κυρία Κράτσα (και λόγω χαρακτήρα…) δεν πρόκειται να παραδεχτεί. Άλλωστε υπάρχει μια βασική αρχή στην πολιτική: Δεν αλλάζουν τα επιτυχημένα πρόσωπα!

Στην Κεφαλονιά πάντως αδιασταύρωτες πληροφορίες φέρνουν τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου Σωτήρη Κουρή να αποχωρεί οικιοθελώς για καθαρά προσωπικούς λόγους ακόμη και από την θέση που κατέχει. Σε αυτή την περίπτωση η διατήρηση του Τραυλού στη θέση που σήμερα κατέχει είναι μονόδρομος.

Εξάλλου ο Δημήτριος Σπανός από την παράταξη Αλεξάκη (ΚΙΝΑΛ) φαίνεται να διατηρεί την έμμισθη θέση του εντεταλμένου συμβούλου για «τον σχεδιασμό και παρακολούθηση για την υλοποίηση των τρόπων διασύνδεσης των Ιονίων Νήσων μεταξύ τους καθώς και της διαπεριφερειακής επικοινωνίας όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων».