96 προσλήψεις στην Αποκεντρωμένη

Ο υπ. Εσωτερικού Παν. Σκουρλέτης

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε τη σύναψη 1339 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους.

Η μισθοδοσία των 1339 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Η κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ σε προσωπικό, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 96.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 146

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 556

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 23 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 355 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 200

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 71