Νέος …πόλεμος Αργοστολίου-Ληξουρίου είναι σε εξέλιξη και σήμερα το πρωϊ θα λάβει χώρα, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αργοστολίου, όπου οι Δήμοι Αργοστολίου και Ληξουρίου θα προσπαθήσουν να λύσουν τις …οικονομικές τους διαφορές!

Το θέμα αφορά την άρνηση του Δήμου Αργοστολίου και του δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου να αποδώσει τα εισπραχθέντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού (καθεστώς είσπραξης που ισχύει από τον πρώην ενιαίο Δήμο Κεφαλονιάς), στο Δήμο Ληξουρίου, από 1ης Σεπτεμβρίου έως και σήμερα.

Σήμερα, λοιπόν, θα εκδικαστούν τρεις αιτήσεις ανακοπής έκδοσης προσωρινής διαταγής του Δήμου Αργοστολίου κατά του Δήμου Ληξουρίου, ο οποίος έχει προβεί σε «κατάσχεση ανά χείρας» σε τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου Αργοστολίου, λόγω μη απόδοσης στο Ληξούρι του ποσού των 153.152,29 Ευρώ, που αφορά τέλη καθαριότητας και φωτισμού την περίοδο από Σεπτέμβριο 2019 έως και Φεβρουάριο 2020, με τις προσαυξήσεις.

Την «κατάσχεση ανά χείρας» ο Δήμος Αργοστολίου «πήρε χαμπάρι» στις 29/12/21 (δυο μέρες πριν φύγει το 2021) και μετά από έλεγχο των Τραπεζικών Λογαριασμών της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Έτσι, στην εκπνοή του 2021 (30/12/21) ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος φέρνει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, ζητώντας από το Σώμα και μετά από εισήγηση της Νομικού του Δήμου, την «άσκηση του ενδίκου μέσου της ανακοπής και της αίτησης αναστολής με αίτημα τη χορήγηση προσωρινής διαταγής για τη μη εκτέλεση της κατάσχεσης», που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη της Ο.Ε.

Οι τρεις αιτήσεις ανακοπής-αναστολής κατατέθηκαν από το Δήμο Αργοστολίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο στις 31/12/2021 και προχθές (3/1/2022).

Χθες, ο Δήμος Ληξουρίου σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής του Επιτροπής, αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του Δήμου, ενάντια στο Δήμο Αργοστολίου, που αρνείται, παγίως και αδικαιολογήτως να καταβάλει τα οφειλόμενα στο γείτονα Δήμο τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που εισπράττει για λογαριασμό του Ληξουρίου.

Οι κατασχέσεις ανά χείρας που έχει προβεί ο Δήμος είναι:

α) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 61.945,57 ευρώ

β) στην Τράπεζα Πειραιώς ποσού 29.261,15 ευρώ  και

γ) στην ALPHA Bank ποσό 61.945,57 ευρώ

Να σημειωθεί ότι, ενώ στην εισήγηση της Νομικού του Δήμου Αργοστολίου στην προαναφερόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρεται ότι «επισημαίνεται ότι μέχρι και σήμερα ο κατάσχων Δήμος Ληξουρίου δεν έχει κοινοποιήσει στο Δήμο μας τα έγγραφα βάσει των οποίων επισπεύδει το αναγκαστικό μέτρο της κατάσχεσης», σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Δήμος Ληξουρίου έχει ενημερώσει και διεκδικήσει εγγράφως κατ’ επανάληψιν για τις οφειλές του Δήμου Αργοστολίου, ο οποίος αρνείται να αποδώσει.

Δ.Δ.-