H τοποθέτηση του τ. δημάρχου Μάκη Φόρτε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

Τοποθέτηση Γεράσιμου Φόρτε επικεφαλής παράταξης «Για την Επόμενη Μέρα» στο Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου (6/4/2022) στο θέμα: «Έγκριση της αριθ 18/22 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας Πεζόδρομου Σκάλας».

Διαφωνώ με την διαδικασία για την πεζοδρόμηση της Σκάλας που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή γιατί γίνεται περιστασιακά και δεν στηρίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο δε Κανονισμός Λειτουργίας που σήμερα έρχεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν στηρίζεται στο ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σκάλας και δεν ακολουθεί τις οδηγίες της εφαρμοστικής απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 22152/2017, όπως αναλυτικά θα εκθέσω στη συνέχεια.  

Επομένως το δίλημμα δεν είναι όπως τεχνηέντως ανάφερε ο Δήμαρχος «ψηφίζουμε ή όχι την πεζοδρόμηση»,αλλά αν «υιοθετούμε ή όχι την πεζοδρόμηση με περιστασιακές διαδικασίες και με μη νόμιμο κανονισμό».

Ξεκαθαρίζω λοιπόν εξ αρχής ότι ναι είμαι υπέρ της πεζοδρόμησης όχι μόνο του ενός δρόμου (της Κεντρικής Λεωφόρου) που για τμήμα του αναφέρεται στο ΓΠΣ, αλλά και άλλων ακόμη δρόμων που θα συμφωνηθούν με τους κατοίκους της Σκάλας και θα θεσμοθετηθούν όμως με την επικαιροποίηση του ΓΠΣ (που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται).  Και βεβαίως όχι περιστασιακά και ακόμη με μη νόμιμο Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος και περιλαμβάνει οδούς όπως αυτός της Βασιλέως Κωνσταντίνου και του τμήματος της οδού Βασιλέως Παύλου, από την πλατεία Ναυαρίνου έως την διασταύρωση με την οδό 25ης Μαρτίου, που ούτε καν αναφέρονται στο ΓΠΣ.  

Ναι λοιπόν στην πεζοδρόμηση τη νόμιμη και όχι την πρόχειρη και με περιστασιακή θεσμοθέτηση που πράττει η δημοτική αρχή. 

Στα τρία σχεδόν χρόνια της Δημοτικής Αρχής δεν έχει γίνει τίποτε για την θεσμοθέτηση Κανονισμού Λειτουργίας ούτε καν για το τμήμα έστω του κεντρικού δρόμου Κων. Τραυλού που προβλέπεται  στο ΓΠΣ.

Και πέρυσι που εφαρμόστηκε η πεζοδρόμηση στη Σκάλα αυτό έγινε με την Υπουργική Απόφαση για την πανδημία και όχι με την επικύρωση της νομιμότητας της βάση των όσων ορίζονται στη σχετική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 22152/2017.

Έτσι λοιπόν εφέτος η πεζοδρόμηση της Σκάλας επαφίεται στην ανανέωση της ισχύος της ΚΥΑ 20396 (ΦΕΚ Β’/ 31-3-2022) η οποία παρατείνει την ισχύ του άρθρου 110 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) μέχρι 31 Μαΐου 2022.

Αν δεν παραταθεί η προθεσμία της ΚΥΑ δεν θα υπάρξει πεζοδρόμηση της Σκάλαςκαι αυτό γιατί η Δημοτική Αρχή δεν πεζοδρομεί την Σκάλα με νόμιμα τεκμηριωμένο τον Κανονισμό Λειτουργίας που σήμερα φέρνει για έγκριση και γενικά χειρίζεται το θέμα πρόχειρα και ευκαιριακά.    

Συγκεκριμένα

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 22152/18-9-2017 «Διευκρινίσεις-Οδηγίες ……της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον. -Δ. Ελλ.& Ιονίου» (Νο 17 εγγράφου των σχετικών στην εισήγηση του θέματος που συζητάμε) και στο Τμήμα Γ αυτής με τίτλο: «Γ. Για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αρμοδιότητας ΟΤΑ Α’ Βαθμού για τις οδούς αρμοδιότητάς τους με απόφαση του νυν Συντονιστή πρώην Γ.Γ./ΑΔ απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

Στο σημείο 5 του εγγράφου του Συντονιστή.

Ορίζεται: «Σε περίπτωση ΟΤΑ Α’ βαθμού με εγκεκριμένο ΓΠΣ (Σχέδιο Πόλεως, Ιστορικό Κέντρο κλπ), οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (όπως σε θέματα αλλαγής πλάτους πεζοδρομίου, πλήρους πεζοδρόμησης, μετατροπής οδού σε ήπιας κυκλοφορίας κλπ) πρέπει να εναρμονίζονται απολύτως με τις ισχύουσες προβλέψεις και χρήσεις του εγκεκριμένου ΓΠΣ» κάτι το οποίο ΔΕΝ συμβαίνει με τον προς έγκριση Κανονισμό που φέρνει η Δημοτική Αρχή.

Επ’ αυτού προκύπτουν τα εξής ζητήματα:

  1. Στον προτεινόμενο Κανονισμό Λειτουργίας Πεζοδρόμου της Σκάλας ΔΕΝ αναφέρεται η ύπαρξη ΓΠΣ της Σκάλας (Υπουργική Απόφαση 26391/1152/ ΦΕΚ 384 τεύχος Δ’ /2-6-1988).
  2. Στο ΓΠΣ Σκάλας προβλέπεται «πεζοδρόμηση τμήματος της κεντρικής αρτηρίας» δηλαδή της οδού Κων. Τραυλού (Λεωφόρος) και συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τον επισυναπτόμενο στο ΓΠΣ και στο ΦΕΚ χάρτη, η πεζοδρόμηση αφορά το τμήμα από το περίπτερο μέχρι την κάτω πλατεία και όχι όπως προβλέπεται στον προτεινόμενο Κανονισμό πεζοδρόμηση όλης της οδού (Κων. Τραυλού).

Στο σημείο 6 του εγγράφου του Συντονιστή.

Ορίζεται ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πεζοδρόμου σε ότι αφορά τους προτεινόμενους πεζόδρομους  πρέπει να εναρμονίζεται με τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας οδών του σχεδίου πόλης.Όμως οι μετατρεπόμενοι ως πεζόδρομοι οδοί Βασιλέως Κωνσταντίνουκαι του τμήματος  της οδού Βασιλέως Παύλου, από την πλατεία Ναυαρίνου έως την διασταύρωση με την οδό 25ης ΜαρτίουΔΕΝ προβλέπονται στο ΓΠΣ της Σκάλας ως πεζόδρομοι, οπότε και απαιτείται προηγουμένως τροποποίηση του ΓΠΣ Σκάλας.

Στο σημείο 8 του εγγράφου του Συντονιστή.

Ορίζεται ότι εφόσον επηρεάζεται  η λεωφορειακή διαδρομή του ΚΤΕΛ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Μεταφορών κάτι το οποίο από κανένα σημείο  του προτεινόμενου  Κανονισμού  Λειτουργίας Πεζοδρόμου της Σκάλας δεν προκύπτει η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Στο σημείο 12 του εγγράφου του Συντονιστή.

Ορίζεται ότι «Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) με πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης και διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας αυτών»

Όμως στον προτεινόμενοΚανονισμό Λειτουργίας Πεζοδρόμου της Σκάλαςδεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για κίνηση και στάθμευση των ΑμεΑ και όχι μόνο εκείνων που ενδεχόμενα κατοικούν στους προτεινόμενους πεζόδρομους αλλά και των επισκεπτών. Η απαίτηση για την σχετική πρόβλεψη είναι επιτακτική αφού και στους τρεις  προτεινόμενους πεζόδρομους υπάρχουν: Ιατρείο, Φαρμακείο, δύο φούρνοι, τρία supermarketκλπ.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ορθώς το μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκάλας Πέτρος Κουρκουμέλης,«αδυνατεί να ψηφίσει θετικά αφού η πρόταση δεν είναι σύμφωνη με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σκάλας … δεν είναι τεκμηριωμένη, είναι πρόχειρη και ότι τελικά δεν θα περάσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης επειδή απαιτείται τροποποίηση του υφιστάμενου ΓΠΣ Σκάλας για να εφαρμοστούν τα προτεινόμενα»

Για όλους τους παραπάνω λόγους κι εγώ αδυνατώ να ψηφίσω θετικά για την αριθ. 18/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον   Κανονισμό λειτουργίας Πεζόδρομου Σκάλας .

Γεράσιμος Φόρτες