Kαι οι υπάλληλοι εντοπίζουν τις …χελώνες στις Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων

Tη δυσλειτουργία Υπηρεσιών αποκατάστασης Σεισμόπληκτων και Πυρόπληκτων καταγγέλει ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ Δυτικής Ελλάδας.

Σε επιστολή που έστειλε στους αρμόδιους υπουργούς Υποσομών, Εσωτερικών και άλλους φορείς αναφέρει τα εξής:

Προς:

  1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη
  2. Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη

Κοινοποίηση:

  1. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Δ. Παναγιωτόπουλο
  2. Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

Κύριοι Υπουργοί,

Οι Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) και οι Τομείς Αποκατάστασης Πυρόπληκτων (Τ.Α.Π.) υπάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με το Ν. 4199/13. Με την υπ’ αριθ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 (ΦΕΚ 10/Β/8-01-2014) Κ.Υ.Α. ρυθμίστηκαν τα θέματα υπαγωγής των Υπηρεσιών αυτών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Για κάθε έργο αποκατάστασης καθορίζεται με Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η Οριοθέτηση και οι όροι Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής. Στην ίδια απόφαση ορίζεται η Υπηρεσία Τ.Α.Σ. ή Τ.Α.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αναλαμβάνει το έργο, καθώς επίσης και το ότι η δαπάνη για την Δωρεάν Κρατική Αρωγή και τα έξοδα κίνησης των μηχανικών που διενεργούν τις αυτοψίες, βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), Σ.Α.Ε. 069.

Μετά από τα υπ. αριθ. οικ.330/Β/Δ/20.11/30-1-17 και οικ.223/Β/Δ/20.11/20-1-17 έγγραφα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. ΔΠΔΑ/οικ.18368/797 και ΔΠΔΑ/οικ.18371/800 Υπουργικές Αποφάσεις Δέσμευσης Προϋπολογισμού για χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και για κάλυψη δαπανών εκτός έδρας μετακινήσεων των Υπαλλήλων της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και των Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Μέχρι στις 31/12/2016 οι αποζημιώσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των μηχανικών των Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π. καταβάλλονταν κανονικά και εκκαθαρίζονταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Μετά την 1/1/2017 η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, δήλωσε αναρμοδιότητα ως προς την εκκαθάριση των συγκεκριμένων δαπανών. Με το υπ’ αριθ. 20233/3747/20-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Τμήματος Εκτέλεσης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, γνωστοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία (ΤΑΣ νομού Αχαΐας) ότι τα εκτός έδρας των υπαλλήλων της υπηρεσίας για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων από σεισμούς, θα καταβάλλονται εφεξής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41398/21-12-2016 (ΦΕΚ 4513/Β/30-12-2016) Κ.Υ.Α με την οποία καθορίζετε το ανώτερο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της.

Κύριοι Υπουργοί,

Από τα ανωτέρω έχει προκληθεί σύγχυση σχετικά με την αρμοδιότητα εκκαθάρισης των συγκεκριμένων δαπανών, γιατί αφ’ ενός από τις Υπουργικές αποφάσεις προκύπτει έγκριση χρηματοδότησης για κάλυψη εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων των Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αφ’ ετέρου, η αρμόδια υπηρεσία για την πληρωμή και εκκαθάριση των συγκεκριμένων δαπανών, το αρνείται.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα αποκατάστασης να έχει σταματήσει και οι πολίτες να έχουν υποστεί αφάνταστη ταλαιπωρία, γιατί μέχρι σήμερα δεν πραγματοποιούνται αυτοψίες λόγω μη υπογραφής των απαιτούμενων μετακινήσεων των υπαλλήλων Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π.

Συνεπώς στα προγράμματα των Σεισμοπλήκτων-Πυροπλήκτων Αχαΐας-Ηλείας-Λευκάδας-Αιγίου και Κεφαλονιάς και Πλημμυροπαθών Καλαμάτας, δεν προωθούνται οι φάκελοι, (που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2017) και οι δικαιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν την επιδότηση της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, απαιτούμε την άμεση επίλυση του θέματος και,

Ζητούμε:

❶ Την επαναφορά και ένταξη των Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π. στο υπουργείο σε νέες δομές, με την θεσμοθέτηση Δ/νσης Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων και την ένταξη των παραπάνω υπηρεσιών στην νέα δομή, για ένα σύγχρονο κράτος που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εποχής.

❷ Να σταματήσει η διοίκηση να κατηγορεί τους υπαλλήλους και να εφαρμόσει τις αποφάσεις που η ίδια θεσμοθετεί. Κάθε άλλη ενέργεια είναι ενάντια στους πολίτες και στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, με ευθύνη της πολιτείας και των οργάνων της.

Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος για την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Σχετικό με την υπόθεση αυτή ήταν και το πρωτοσέλιδο του «Η» της 27ης Απριλίου 2017 (αρ. φ. 6554), που αναφερόταν στο δράμα της 85χρονης σεισμόπαθούς και ανάπηρης συμπατριώτισσάς μας Αναστασίας Στέκα από το Ληξούρι.