Nέες παρεμβάσεις του Γεράσιμου Σταματάτου για την Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Ατρου

Γερ. Σταματάτος

O πρόεδρος της Ι. ΜOΝΗΣ Υ.Θ. ΑΤΡOΥ κ. Γεράσιμος Σταματάτος έστειλε την ακόλουθη επιστολή στον περιφερειάρχη κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα:

Αργοστόλιον 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ηλία Ζερβού 12, Αργοστόλιον, 28100 Προς:
Αντιπεριφερειάρχην των Ιονίων Νήσων κύριον Παναγιώτην Δρακουλόγκωνα
Ενταύθα
O Σύλλογός μας επιθυμεί να σας υπενθυμίσει και αυτό το θέμα της επισκευής – καταλληλότητος – προς κυκλοφορίαν οχημάτων προς την Ι.Μονή Υ.Θ. Άτρου εκ του προς την Μονήν άγοντος δρόμου Αργοστολίου Πόρου, υπέρ της οποίας ως επληροφορήθηκεν ότι έχει εγκριθεί χρηματική Πίστωσις 200.000 ευρώ, ώστε να καταστεί ευχερεστέρα η μετάβασις εις την Μονήν των προσκυνητών και τουριστών της.
Επί τη ευκαιρία δε ταύτη, επανερχόμεθα εις την πρότασίν μας όπως προγραμματισθεί επίσης, δια της αρμοδίας Υπηρεσίας σας, η μελέτη προεκτάσεως εκ της Μονής του δρόμου προς τον οικισμόν «Μοναστηράκι», ώστε να καθίσταται πρακτικωτέρα η προς την Μονήν μετάβασις των προσκυνητών των περιοχών Πυργίου και Σάμης, ως και των εις Σάμην αφικνουμένων τουριστών εν γένει της Νήσου μας.
Ευχαριστούντος του Συλλόγου μας μετά του υπογράφοντος, αναμένομεν τας πολυτίμους ενεργείας σας, εκτιμώντες υπευθύνως τας δυσκόλους οικονομικάς συνθήκας υπό τας οποίας διαβίουμεν, προσδοκώντες όμως εις ένταξιν του έργου εις ανάλογον χρηματικόν πρόγραμμα, εις τα ήδη προσφερόμενα, χάρις εις το προσωπικόν ενδιαφέρον σας Κύριε Αντιπεριφερειάρχα υπέρ της Νήσου μας.
Μετά τιμής και Ευχαριστιών
O πρόεδρος
Γεράσιμος Ι. Σταματάτος
Κοινοποίησις:
1. Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας
κύριον Δημήτριον Ενταύθα
2. Παν/τον Καθηγούμενον Ι.Μονής Υ.Θ. Άτρου
κ. Δανιήλ,
28086 Πόρον
Κεφαλληνίας
• ΣΥΛΛOΓOΣ ΦΙΛΩΝ Ι. ΜOΝΗΣ Υ.Θ. ΑΤΡOΥ
Αργοστόλιον 21 Σεπτεμβρίου 2016
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ηλία Ζερβού 12, τ.κ. 28100, Αργοστόλιον
Προς Κύριον Σόλωνα Ξενόπουλον, Oμότιμον Καθηγητήν Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Ως Εκπρόσωπον της Oμάδος Μελετών Ι.Μ. Άτρου
Δεινοκράτους 115, 11524, Αθήνας (Δια του ΦΑΞ: 2107295145)

Αγαπητέ κύριε Ξενόπουλε,
Ήδη περιήλθεν εις χείρας σας το υπ. αρίθμ. πρωτ. οικ.81238/18654 20 Σεπτεμβρίου ε.ε. έγγραφον της Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νίας. Γενικής Δ/σις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών. Δ/σις Τεχνικών έργων. Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νίας. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος. απευθυνόμενον, προς τον Σύλλογόν μας, με θέμα : « Εκκρεμότητες που αφορούν το έργο αποκατάστασης της Εκκλησίας και παραδοσιακού φούρνου στην Μονή Υ.Θ. Άτρου »,προκειμένου ενδεχομένως, να αντιμετωπισθή η χρηματοδότησις του έργου, παρακαλούμεν δε θερμώς όπως έχωμεν επί του εγγράφου τούτου τα ανταποκριτικά σχόλιά σας, κοινοποιουμένων ευγενώς τούτων παρ’ υμών προς την Δ/σιν Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, υπ’ όψιν κας Α. Κοκκολιάδου και κου Α. Τσιτσέλη.
Όθεν ευχαριστούντες ιδιαιτέρως, Διατελούμεν,

Μετ’ εξόχου τιμής
O Πρόεδρος
Γεράσιμος Ι. Σταματάτος
Κοινοποίησις:
1. Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας
κύριον Δημήτριον, μετά φωτοαντιγράφου του, εν τω παρόντι, εγγράφου Ενταύθα
2. Παν/τον Καθηγούμενον Ι.Μονής Υ.Θ. Άτρου
κ. Δανιήλ, μετά φωτοαντιγράφου του, εν τω παρόντι, εγγράφου
28086, εις Πόρον Κεφαλληνίας