Nα αποσυρθεί το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο

Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», τονίζει σε ανακοίνωση της η τοπική ΑΔΕΔΥ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΕΓ του ΝΤ Κεφαλονιάς – Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ ζητά να αποσυρθεί πλήρως το Νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας». Με το Νομοσχέδιο αυτό καταργείται η ΕΔΑΚΙ ΑΕ (πρώην Διαδημοτική Επιχείρηση για τη Περισυλλογή και Διαχείριση Απορριμμάτων). Ιδρύεται Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων. Το ήδη απαράδεκτο και πληρωμένο με ανθρώπινες ζωές ιδιωτικοοικονομικό πλαίσιο λειτουργίας τής ΕΔΑΚΙ, πηγαίνει πολλά βήματα παρακάτω. 

Συγκεκριμένα, υποβαθμίζεται ο ρόλος των Δημοτικών Συμβουλίων στη διαχείριση, απαλλάσσεται ο εμπλεκόμενος ιδιωτικός τομέας από την υποχρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων αποβλήτων και δεν γίνεται καν νύξη για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης διαχείρισης των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Επιπλέον, με το εν λόγω Νομοσχέδιο, σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως natura 2000, μπορεί να γίνονται εξορύξεις και να λειτουργούν λατομεία και ξενοδοχεία, νομιμοποιούνται αυθαίρετα σε δασικές εκτάσεις, μεταφέρεται ο έλεγχος των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ιδιώτες, επεκτείνονται ασύδοτα τα αιολικά πάρκα. Σημειώνουμε πως για το Φορέα Διαχείρισης του Αίνου, που επίσης αφορά το Νομοσχέδιο, έχουμε τοποθετηθεί αναλυτικά με ξεχωριστή ανακοίνωση.

Είναι φανερό πως στόχος του Νομοσχεδίου είναι η διεύρυνση του πεδίου δράσης των επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα των αποβλήτων, η διευκόλυνση της διείσδυσής τους σε πιο μεγάλους χώρους (όπως οι Περιφέρειες σε Αιγαίο και Ιόνια) και η εγγύηση της μεγαλύτερης κερδοφορίας τους. Το πλαίσιο αυτό, αντικειμενικά, θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, θα αυξήσει το κόστος της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων σε βάρος του λαού των νησιών μας. Υλοποιούνται μέτρα – εισηγήσεις των μονοπωλίων, που διαχρονικά υπηρετήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις. 

Η ΕΓ του ΝΤ Κεφαλονιάς – Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει μαζί με την κυβέρνηση της ΝΔ και τον αποπροσανατολισμό που σπέρνουν οι «αντιπολιτευόμενες» αστικές πολιτικές δυνάμεις, καθώς και οι αντιστοιχίες τους στην τοπική διοίκηση. Επικεντρώνουν σε δευτερεύουσες πλευρές, ενώ συμφωνούν με τη γενική στρατηγική, στην οποία εξάλλου μια σειρά έχουν δοκιμαστεί (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ). Η οδηγία της ΕΕ «ο ρυπαίνων πληρώνει», για την οποία σιωπούν, οδηγεί στην απαλλαγή του μεγάλου κεφαλαίου και στην επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών.

Διεκδικούμε:

1. Καμία συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών ή ΜΚΟ στη συλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων, συμπεριλαμβανόμενης και της ανακύκλωσης. Όχι στις ΣΔΙΤ.

2. Να μειωθούν τα ανταποδοτικά τέλη στα εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά. 

3. Να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και το μεγάλο κεφάλαιο το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων.

4. Να διασφαλιστούν τα δικαιώματα στην μόνιμη εργασία και στην ασφάλεια του προσωπικού της ΕΔΑΚΙ.

5. Να προσληφθεί το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

6. Να δημιουργηθεί Δημόσιος Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων. 

Αργοστόλι 04/05/2020

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης  Μαντζουράτος

Η Γραμματέας

Σοφία Μισαηλίδου