Oι εκδηλώσεις στην Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στην προσπάθειά του να μεταμορφώσει το χώρο του Μουσείου Ληξουρίου σε Ανοικτό Κέντρο Γνώσης και Πολιτισμού καταρτίζει ένα πολυδύναμο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το Φθινόπωρο και το Χειμώνα και καλεί όλους τους συμπολίτες να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια.

Το πρόγραμμα μέχρι τα Χριστούγεννα, ανάμεσα στα άλλα, θα περιλαμβάνει:

  • ΠρόσκλησησεδυοσυγγραφείςναεπισκεφτούνΣχολείατουΛηξουριούκαιτηςΑγίαςΘέκλης: οέναςθασυναντηθείμετουςμαθητέςτωνΔημοτικώνΣχολείωνκαιοάλλοςμετουςμαθητέςτουΠετρίτσειουΛυκείου. ΣτησυνέχειαθαμιλήσουνκαιστοχώροτουΜουσείου.
  • ΈκθεσηΠαραδοσιακώνΕπαγγελμάτωνμετονΧαράλαμποΜακρή–μιαΈκθεσηπουκαλόείναιναδουνμικροίκαιμεγάλοι.
  • ΈναρξηλειτουργίαςΚινηματογραφικήςΛέσχης. ΑυτόντονκαιρόσυζητούνγιατηνίδρυσηκαιλειτουργίαΚινηματογραφικήςΛέσχης(Κ. Λ.) στοΛηξούριεκπρόσωποιτηςΙακωβατείουΒιβλιοθήκης, τουΔήμουΛηξουρίουκαιτουΠαλληξουριακού(οτελευταίοςδικαιωματικάκαι τιμητικά, επειδή στο παρελθόν είχε στήσει Κ. Λ.). Πρέπει να διευκρινιστούν και να λυθούν κάποια γραφειοκρατικά και τυπικά ζητήματα. Η προετοιμασία για την ίδρυση της Κ. Λ. ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
  • ΗΟμάδαΦωτογραφίαςτηςΙακωβατείουΒιβλιοθήκηςθαεπαναλειτουργήσειαπότιςαρχέςτουΝοεμβρίου.
  • ΟλοκληρώνονταιοιεπισκευέςστοβιβλιοαυτοκίνητοκαισύντοματοτελευταίοθαξεκινήσειτιςεπισκέψειςτουσταπεριφερειακάΣχολείατουνησιούμας.

“ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ”

  • ΠαρουσίασηστηνΑθήνα

Έχουμε προγραμματίσει την παρουσίαση των “Συμμίκτων Παλικής”, που πρόσφατα εξέδωσε η Βιβλιοθήκη μας, και στην Αθήνα. Τέσσερις συμπολίτες μας, έγκριτοι επιστήμονες, έχουν αναλάβει να κάνουν την παρουσίαση του δίτομου έργου στο αμφιθέατρο του Βυζαντινού Μουσείου στην Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου.

  • ΔιάθεσητουέργουΤα“ΣύμμικταΠαλικής”μπορείτεναταπρομηθευτείτεείτεαπόταγραφείατηςΙακωβατείουΒιβλιοθήκης(ΜουσείοΛηξουρίου) είτεαπόταβιβλιοπωλεία“Hapy House”(MπάμπηςΜουρελάτος) στοΛηξούρικαι“Κύβος”( ΠαναγήςΜοσχονάς) στοΑργοστόλι. Και οι δύο τόμοι (560 περίπου σελίδων ο καθένας) πωλούνται 40 ευρώ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου και η διευθύντρια της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης επισκέφτηκαν τον βουλευτή κ. Π. Καππάτο και τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Στ. Τραυλό και τους ενημέρωσαν για τα προβλήματα της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης (επισκευή κτηρίου, διορισμοί υπαλλήλων).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Οφείλουμε ευχαριστίες

  • στηνκ. ΜάρωΛιναρδάτου, σύζυγοτουΝίκουΛιναρδάτου, ηοποίαφρόντισεκαιέστειλεστηΒιβλιοθήκημαςτηνπλούσιακαιαξιόλογηβιβλιοθήκητουσυζύγουτης, οοποίοςλίγεςημέρεςπρινφύγειαπότηζωή, σετηλεφωνικήεπικοινωνίαμετονΠρόεδροτουΕφορευτικού Συμβουλίου της Ιακωβατείου Πέτρο Πετράτο, είχε εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει το σύνολο των βιβλίων τουστην Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη·
  • στηφίλητηςΙακωβατείουΒιβλιοθήκης(θέλεινακρατήσειτηνανωνυμίατης) πουπρόσφερεδύοστόριασκίασηςγιατογραφείοτηςΒιβλιοθήκηςμαςστοΜουσείο·
  • στηΜεταφορική“Λυκούδης”γιατηδωρεάνμεταφοράδεμάτωντηςΒιβλιοθήκηςμαςστηνΑθήνακαιγιατη“χαμηλή”τιμήτηςμεταφοράςτωνβιβλίωνΝίκουΛιναρδάτου.

ΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ