O Δήμος Κεφαλονιάς στην έκθεση επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης

Ο Δήμος Κεφαλονιάς βρίσκεται στην ετήσια εκθεση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΣΕΔΔ) για το 2017.

Στην έκθεση, που παρέδωσε η γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου και υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΕΕΔΔ, αναφέρονται για τον Δήμο Κεφαλονιάς (σελίδες 64-66), τα εξής:

Έλεγχος στο Δήμο Κεφαλονιάς

Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η εξέταση της νομιμότητας της απευθείας ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου, για τη χρονική περίοδο 2011 – 2015.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν εγγράφου του Υπουργού Επικρατείας με το οποίο διαβιβάστηκαν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ανώνυμες καταγγελίες. Διαρκούντος του ελέγχου περιήλθε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης με διαλαμβανόμενα, μεταξύ άλλων, και τα αναφερόμενα στις σχετικές καταγγελίες.

Από το έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω:

 • Μη νόμιμα εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημάρχου Κεφαλονιάς οι τεχνικές προδιαγραφές των πρόχειρων διαγωνισμών, που διενεργήθηκαν στις 15/6/2012 και 27/9/2012 αντίστοιχα, καθώς και τεσσάρων πρόχειρων διαγωνισμών του έτους 2014, για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Κεφαλονιάς, καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ- ΕΚΠΟΤΑ) και κατ’ άρθρο 72 παρ. ε. του Ν. 3852/2010, οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια αγαθών εγκρίνονται από την Δημαρχιακή Επιτροπή (νυν Οικονομική Επιτροπή) με εξαίρεση την περίπτωση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας, όπου εγκρίνονται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας.
 • Μη νόμιμα διενεργήθηκαν δέκα πέντε (15) απευθείας αναθέσεις προμήθειας καυσίμων μετά από 2 άγονους ανοικτούς διαγωνισμούς, το έτος 2011, καθώς και τριάντα οκτώ (38) απευθείας αναθέσεις συνολικού ποσού 226.850,00 ευρώ με ΦΠΑ, το έτος 2013, μετά από άγονο ανοικτό διαγωνισμό με αποφάσεις του Δημάρχου Κεφαλονιάς, ενώ αρμόδιο όργανο για τη λήψη της απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 της υπ’ αριθ. 11389/1993 Υ.Α. «περί Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» – ΕΚΠΟΤΑ.
 • Επίσης μη νόμιμα διενεργήθηκαν πλήθος απευθείας αναθέσεων (30 αναθέσεις) συμβατικού ποσού 5.000,00 ευρώ έκαστη σε βάρος του ΚΑΕ 20.6641, το έτος 2014 κατά παράβαση των οριζόμενων της αρ. 27319/18-7-2002 ΚΥΑ και ανατέθηκαν από τον Δήμαρχο και όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και πέντε (5) απευθείας αναθέσεις με αποφάσεις του Δημάρχου Κεφαλονιάς για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τους σεισμούς, ενώ αρμόδιο όργανο για τις απευθείας αναθέσεις σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
 • Δεν παρακρατήθηκε ποσοστό 2% επί της αξίας των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής προμήθειας καυσίμων υπέρ τ. ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ.
 • Μη νόμιμα διενεργήθηκαν οι απευθείας αναθέσεις που αφορούν στην προμήθεια λαμπτήρων του έτους 2011 (ΚΑΕ 20.6682.02 συνολικού ποσού 60.148,92 ευρώ με ΦΠΑ), καθώς και δέκα έξι (16) απευθείας αναθέσεις που αφορούν στην προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2014, συνολικού ποσού 54.836,16 ευρώ με ΦΠΑ, καθότι η ετήσια αξία της προμήθειας αυτών κατά κωδικό αριθμό είδους υπερέβαινε το όριο της απευθείας ανάθεσης που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Οι προμήθειες λαμπτήρων χρεώθηκαν σε λανθασμένο ΚΑΕ 6682 αντί του ορθού ΚΑΕ 6662 «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων».

 • Μη νόμιμα έγιναν οι τέσσερις (4) απευθείας αναθέσεις, που αφορούν στην προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, με αποφάσεις του Δημάρχου Κεφαλονιάς, το έτος 2014, συνολικού ποσού 19.872,44 ευρώ με ΦΠΑ, για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν από τις σεισμικές δονήσεις, ενώ αρμόδιο όργανο για τις απευθείας αναθέσεις σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατά παράβαση της παρ. 1δ του Άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
 • Μη νόμιμα έγιναν εννέα (9) αναθέσεις προμηθειών ηλεκτρολογικών προϊόντων το έτος 2012, συνολικού ποσού 25.950,65 ευρώ με ΦΠΑ, καθότι, αν και το ποσό ανά ΚΑΕ δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ με ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στην αρ. 27319/18-7-2002 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, εν τούτοις, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ – ΕΚΠΟΤΑ), οι ανωτέρω αναθέσεις συνιστούν κατάτμηση όμοιων ή ομοειδών αγαθών.
 • Μη νόμιμα διενεργήθηκαν οκτώ (8) απευθείας αναθέσεις το έτος 2011, από την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου, συνολικού ποσού 19.754,82 ευρώ με ΦΠΑ, που βάρυναν τους ΚΑΕ 25.6662.01 και ΚΑΕ 25.6662.03 διότι συνιστούν κατάτμηση όμοιων ή ομοειδών αγαθών και συνεπώς υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ της απευθείας ανάθεσης σε εφαρμογή της με αρ. 27319/18-7-2002 ΚΥΑ.
 • Μη νόμιμα έγιναν 2 αναθέσεις προμηθειών μικροεξαρτημάτων ύδρευσης και υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης από το Δήμο στις 17/5/2012, συμβατικού ποσού 15.000 ευρώ εκάστη σε δυο διαφορετικούς προμηθευτές, καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ – ΕΚΠΟΤΑ), συνιστούν κατάτμηση προμήθειας όμοιων ή ομοειδών αγαθών.
 • Αναρμόδια έγιναν δύο (2) απευθείας αναθέσεις εργασιών συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης το έτος 2012, με απόφαση Δημάρχου και τρείς (3) αναθέσεις προμηθειών υλικών ύδρευσης για συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες, καθότι αυτές είχαν ήδη περιέλθει στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς.
 • Μη νόμιμα έγιναν επτά (7) απευθείας αναθέσεις εργασιών Ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων των σχολικών μονάδων, το έτος 2011, συνολικού συμβατικού ποσού 32.289,60 ευρώ με ΦΠΑ, βαρύνοντας επτά (7) διαφορετικούς ΚΑΕ, διότι το αντικείμενο των εν λόγω αναθέσεων αφορούσε στην παροχή όμοιων υπηρεσιών και επομένως η κατάτμηση του ποσού σε μικρότερες όμοιες κατηγορίες ΚΑΕ και η απευθείας ανάθεσή τους, είναι δυνατή όταν η συνολική δαπάνη αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 24.600 ευρώ με ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
 • Μη νόμιμα έγιναν οι δέκα εννέα (19) απευθείας αναθέσεις το έτος 2012, για την συντήρηση και επισκευή αγροτικών δρόμων, συμβατικού ποσού 79.004,50 ευρώ, καθώς και οκτώ (8) απευθείας αναθέσεις για την συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού του Δήμου Κεφαλονιάς, συμβατικού ποσού 22.982,58 ευρώ, οι οποίες είναι μεν εντός του προβλεπόμενου από την με Α.Π. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χρηματικού ορίου (20.000 ευρώ συν ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικά 24.600 ευρώ) ανά δημοτική ενότητα, εν τούτοις, δεν τηρήθηκε η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν.4071/2012, με την οποία ορίζεται ως προϋπόθεση τήρησης της νομιμότητας εκτέλεσης εργασιών (υπηρεσιών) ανά δημοτική ενότητα η εγγραφή των πιστώσεων σε ξεχωριστούς ΚΑΕ του προϋπολογισμού (βλ. όμως και την 38/2014 Πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ανακλήθηκε η αρ. 195/2014 Πράξη Κλιμακίου του ίδιου Τμήματος, συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων και το σχετικά βραχύ χρόνο ισχύος της διάταξης αυτής).
 • Μη νόμιμα διενεργήθηκαν με απευθείας ανάθεση εκατόν είκοσι τρεις (123) προμήθειες ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων συνολικής δαπάνης 155.332,14 ευρώ, για το έτος 2012, καθότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αρ. 11389/ 8.3.1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ», οι ανωτέρω απευθείας αναθέσεις συνιστούν κατάτμηση προμήθειας, η οποία έπρεπε να διενεργηθεί με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό.
 • Επίσης, μη νόμιμα διενεργήθηκαν πενήντα εννέα (59) απευθείας αναθέσεις προμηθειών ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, σε βάρος των ΚΑΕ 6671 και 6672, το έτος 2013, συνολικού ποσού 54.186,79, ογδόντα δύο (82) απευθείας αναθέσεις το έτος 2015 σε βάρος των ΚΑΕ 6671 και 6672 συνολικού ποσού 42.333,53 ευρώ και 43.633,27 ευρώ αντίστοιχα και εξήντα οκτώ (68) απευθείας αναθέσεις προμηθειών ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, σε βάρος των ΚΑΕ 6671 και 6672 συνολικού ποσού 29.791,68 ευρώ και 26.994,63 ευρώ αντίστοιχα, καθότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αρ. 11389/8.3.1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», συνιστούν κατάτμηση δημόσιας προμήθειας και έπρεπε να διενεργηθούν με πρόχειρο διαγωνισμό, βάσει της αρ.Π1/3305/3-11-2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για προμήθειες έως 60.000ευρώ χωρίς ΦΠΑ κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών.
 • Οι ανωτέρω αναθέσεις έγιναν εκ του περισσού με αποφάσεις του Δημάρχου Κεφαλονιάς, οι οποίες ωστόσο ήταν σύμφωνες ανά ανάθεση με την αντίστοιχη ληφθείσα απόφαση της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης συντηρήσεως και επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων του Δήμου, η οποία συστάθηκε με την αρ. αρ. 99/22-2-2012 Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 3373/390/ 20.3.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και η οποία ήταν το μόνο κατά νόμο αρμόδιο όργανο με αποφασιστική αρμοδιότητα για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών με την εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 • Μη νόμιμα έγιναν είκοσι πέντε (25) απευθείας αναθέσεις συνολικού ποσού 30.588,74 ευρώ με ΦΠΑ, με αποφάσεις του Δημάρχου και του Αναπληρωτή του, για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου σε βάρος δύο ΚΑΕ, αντί της διενέργειας διαγωνισμού, αφού το ποσό τους υπερβαίνει το όριο της με αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της απευθείας ανάθεσης.
 • Μη νόμιμα έγιναν πέντε (5) απευθείας αναθέσεις εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης των Δημοτικών Καταστημάτων της Δ.Ε. Αργοστολίου, συνολικής δαπάνης 19.981,35 ευρώ, το έτος 2012, καθότι συνιστούν κατάτμηση του ενιαίου έργου συντήρησης και ανακαίνισης του δημοτικού καταστήματος του Ο.Τ.93 της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 116 του Ν.3669/2008. Ωστόσο το συνολικό συμβατικό ποσό είναι εντός των ορίων της απευθείας ανάθεσης.
 • Μη νόμιμα εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημάρχου Κεφαλονιάς, το έτος 2013 τρείς (3) μελέτες και τρείς (3) μελέτες για έτος 2014 που συντάχθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την προμήθεια της κάλυψης των αναγκών για τη λειτουργία των κυλικείων παραλιών Πλατύ Γιαλού και Μύρτου με πρόχειρο διαγωνισμό καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της Υ.Α. 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ- ΕΚΠΟΤΑ) αρμόδιο όργανο για την έγκριση είναι η Δημαρχική Επιτροπή νυν Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με εξαίρεση την περίπτωση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας, όπου εγκρίνονται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο κοινότητας.
 • Μη νόμιμα διενεργήθηκαν ενενήντα πέντε (95) απευθείας αναθέσεις, για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2014, συνολικού ποσού 512.867,89 ευρώ με ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τους καταστροφικούς σεισμούς από αναρμόδιο όργανο (Δήμαρχο) αντί της οικονομικής επιτροπής του Δήμου κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1δ του Άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
Το Δημαρχιακό Μέγαρο.
Η επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου