To ιστορικό της ύδρευσης του Αργοστολίου από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα

Το παλιό Υδραγωγείο του Αργοστολίου στη Νερομάνα

Ψάξαμε το θέμα της ένταξης της μονάδας αφαλάτωσης στο Αργοστόλι που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από τον αντιδήμαρχο Αργοστολίου και Τεχνικών Εργων κ. Διονύση Λυκούδη.

Η ένταξη έγινε με την αρ. πρωτ. οικ. 14101/22-11-2016 απόφαση της ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ κ. Ευγενίας Φωτονιάτα και αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την επομένη στις 23/11/2016 με ΑΔΑ 7Χ0Λ4653Ο7-ΠΟΩ.

Σκεφτήκαμε να παρουσιάσουμε ένα μικρό χρονικό για το πως φτάσαμε σε αυτή την σημαντική στιγμή για το Αργοστόλι της αφαλάτωσης του νερού του Κουτάβου, αλλά και συνολικά για το μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας της πόλης που λέγεται «Υδρευση Αργοστολίου» από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.

Ο Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, ένας εκ των κορυφαίων σύγχρονων μελετητών της τοπικής ιστορίας, στο εμβληματικό έργο του «Η γένεση και τα πάθη μιας πολιτείας (Το Αργοστόλι αγωνίζεται)» δίνοντας την ιστορία της πόλης μέσα από τρεις βασικές δραστηριότητες, την ύδρευση, το φωτισμό, τον κοινωνικό τομέα, επιγράφει την ύδρευση του Αργοστολίου ως «Ενα χρονικό που μοιάζει παραμύθι…».

Και δεν υπερβάλει…

«Φυσικό αντικείμενο της πράξης»

Στην απόφαση ένταξης περιγράφεται ως εξής το αντικείμενο του έργου:

«Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού με τη μέθοδο αντίστροφης όσμωσης, συνολικής δυναμικότητας επεξεργασίας 10.000 m3/day με ποσοστό ανάκτησης σε πόσιμο νερό τουλάχιστον 80% για να εξυπηρετήσει τις υδρευτικές ανάγκες του οικισμού του Αργοστολίου Κεφαλονιάς. Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο της ΔΕΥΑΚ δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υδροληψίας ανατολικά της λίμνης Κουτάβου (υδροληψία-ποδόχι Κουτάβου). Η τροφοδοσία με το κατεργασμένο αφαλατωμένο νερό θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς στις υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης της πόλης (Σημείωση «Η»: εννοεί τις δεξαμενές στο Φαραώ) ενώ η τελική διάθεση της παραγόμενης άλμης θα γίνεται σε παρακείμενη αποστραγγιστική τάφρο που καταλήγει στην λιμνοθάλασσα Κουτάβου. Περιλαμβάνεται δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας για ένα έτος»

ΣΧΟΛΙΟ «Η»

Ας κρατήσουμε ότι για ένα χρόνο από την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας προφανώς από τον κατασκευαστή.

Παραδοτέα πράξης

Τι θα παραδοθεί με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου:

«Θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση συνολικής δυναμικότητας επεξεργασίας υφάλμυρου νερού 10.000 m3/d και παραγωγής πόσιμου νερού τουλάχιστον 8.000 m3/d, καθώς και το σύνολο του παρελκόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τόσο για την υδροληψία όσο και για την τελική διάθεση της παραγόμενης άλμης με τις συνοδές εγκαταστάσεις όπως δεξαμενές υφάλμυρου, πόσιμου νερού και άλμης, εγκατάσταση φ/β συστήματος αυτοπαραγωγής κ.λπ.»

ΣΧΟΛΙΟ «Η»

Ας κρατήσουμε ότι η μονάδα θα μπορεί να επεξεργάζεται 10.000 κυβικά την ημέρα από το νερό των πηγών του Κουτάβου και από αυτό θα παράγεται για να δοθεί στην κατανάλωση τουλάχιστον το 80%, δηλαδή το λιγότερο 8.000 κυβικά την ημέρα, ελπίζουμε το σύνολο της κατανάλωσης ακόμα και το καλοκαίρι και φυσικά ακόμη και για τον Δράπανο, τα Φάρσα και τη Θηνιά που υδρεύονται από τις πηγές του Κουτάβου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ «Η» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μονάδα αφαλάτωσης έχει αξία από την στιγμή που το καθαρό νερό που παράγεται, δηλαδή τα 8.000 κυβικά, φθάνουν στην κατανάλωση στις βρύσες μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαρροές στο δίκτυο. Και πρέπει να πούμε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων αυτό ισχύει, κάτι που επετεύχθη με τις δύο εργολαβίες ολικής αντικατάστασης του δικτύου που έγιναν την τελευταία δεκαετία.

Σημειώστε ότι το παλιό δίκτυο είχε διαρροές που έφθαναν ακόμα και στο … 50%!

Αυτό σημαίνει ότι αν δεν είχε προηγηθεί η αντικατάσταση του παλιού (και σε μεγάλο βαθμό από αμίαντο) δικτύου ύδρευσης θα ήταν ασύμφορη σήμερα η κατασκευή του εργοστασίου αφαλάτωσης.

Οι μεγάλες μάλιστα διαρροές στο δίκτυο, ήταν και ο βασικός λόγος (συν το μεγάλο κόστος για την λειτουργία των υπαρχουσών τότε τεχνολογιών) που το 1992 επί δημαρχίας Αλέκου Καλαφάτη είχε αποκλειστεί η κατασκευή εργοστασίου αφαλάτωσης παρότι είχε υπάρξει τότε συγκεκριμένη προσφορά από εξειδικευμένη εταιρία.

Έτσι μπήκε σχεδιασμός για την σταδιακή αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο Αργοστόλι (ήδη είχε ξεκινήσει από την πρώτη θητεία Καλαφάτη το 1983 με συνεργεία του ίδιου του Δήμου) και την εκτεταμένη δημιουργία νέου σύγχρονου δικτύου χιλιάδων μέτρων στις περιοχές επέκτασης της πόλης την περίοδο 1993 -2006.

Αξιοσημείωτη είναι η εξεύρεση αξιόπιστων λύσεων επάρκειας της υδροδότησης του Αργοστολίου την περίοδο μετά την μεταπολίτευση, είτε με νέες γεωτρήσεις στη δημαρχία του Μαρίνου Κοσμετάτου στην περιοχή των Λαϊκών Κατοικιών (1980) οπότε και για πρώτη φορά το Αργοστόλι υδροδοτήθηκε επί 24ωρου βάσεως, είτε με την αξιοποίηση και άλλων πηγών στον Κούταβο όπως στη δημαρχία Μιχάλη Βαγγελάτου με τις πηγές Παπαδάτου (1985) και αργότερα με τις παρακείμενες πηγές (1999), είτε ακόμη και με την αυτονόμηση με δικές τους γεωτρήσεις των Κομποθεκράτων το 1994 και των Κοκολάτων το 1997.

Επί δημαρχίας Μάκη Φόρτε έγινε η σχετική μελέτη «κλειδί» για την ύδρευση Αργοστολίου που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2005 και ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα τον Ιούλιο του 2006.

Το έργο θα εκτελούνταν σε δύο φάσεις.

Τον Οκτώβριο του 2006 γίνεται η έγκριση των τευχών δημοπράτησης της Α’ Φάσης, δηλαδή για υδροδότηση με το νέο δίκτυο από τις δεξαμενές στο Φαραώ και αντικατάσταση του δικτύου στη νότια πλευρά της πόλης.

Ο προϋπολογισμός του έργου της Α’ Φάσης ήταν 2.196.359,69 ευρώ (με ΦΠΑ) το έργο ολοκληρώθηκε το 2009 επί δημαρχίας Γιώργου Τσιλιμιδού με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και περιλάμβανε αντικατάσταση σωληνώσεων 12.500 μέτρων.

Το Νοέμβριο του 2009 έγινε η έγκριση της επικαιροποίησης της μελέτης και των τευχών Δημοπράτησης για την Β’ Φάση και τη χαμηλή ζώνη που περιλάμβανε αντικατάσταση σωληνώσεων 23.319 μέτρων. Προϋπολογισμός του έργου της Β’ Φάσης 5.945.225,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Υποβλήθηκε για ένταξη στο τότε ΕΣΠΑ 2007-2013 και μετά από ένα σχεδόν χρόνο τον Αύγουστο του 2010 η αίτηση απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους. Επανυποβλήθηκε για ένταξη τις τελευταίες ημέρες της δημαρχίας Γιώργου Τσιλιμιδού στις 27/12/2010 και εγκρίθηκε η ένταξή του στο ΕΣΠΑ το πρώτο διάστημα της δημαρχίας Αλέκου Παρίση στις 11/3/2011. Το έργο δημοπρατήθηκε μετά από ένα σχεδόν χρόνο στις 31/1/2012 και η σύμβαση υπογράφτηκε στις 6/9/2012 στο ποσόν των 3.536.887 ευρώ και με ημερομηνία περαίωσης 16/9/2014. Μετά από περιπέτειες και αλλεπάλληλες διακοπές εργασιών το έργο ολοκληρώθηκε μετ’εμποδίων πρόσφατα και μόλις προχθές ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Νίκος Ανουσάκης με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι «ξεκίνησε η διαδικασία σύνδεσης των ακινήτων της πόλης του Αργοστολίου με το νέο δίκτυο ύδρευσης και πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο».

Ας σημειωθεί ακόμη ότι στη μελέτη προβλέπεται με τις υπάρχουσες δεξαμενές στο Φαραώ η κάλυψη των αναγκών της 20ετίας και η επέκτασή τους μελλοντικά ως προς τη χωρητικότητα για την κάλυψη των αναγκών της 40ετίας με την κατασκευή άλλων δύο δεξαμενών.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι από τις πηγές του Κουτάβου υδρεύεται ο οικισμός του Δραπάνου (στη δημαρχία Καλαφάτη), τα Φάρσα και τα χωριά της Θηνιάς (στη δημαρχία Φόρτε), ενώ η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο της μονάδας αφαλάτωσης που τώρα εντάχθηκε είχε ανατεθεί στις 12/6/2008 (δημαρχία Τσιλιμιδού) και παραλήφθηκε πριν λίγους μήνες (δημαρχία Παρίση) με την 127/12-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να γίνει η πρόταση για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης το έργο για την μονάδα αφαλάτωσης θα πρέπει να δημοπρατηθεί και να ξεκινήσει μέχρι τις 1/6/2017 και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια μέχρι τις 31/5/2019.

Προϋπολογισμός έργου

Το έργο έχει προϋπολογισμό 4.523.272,00 ευρώ από τα οποία τα 3.647.800,00 ευρώ είναι η επιχορήγηση του προγράμματος και τα υπόλοιπα 875.472,00 ευρώ που αφορούν το ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθούν από τον Δήμο.

Και η τελευταία παράγραφος της απόφασης ένταξης…

Η τελευταία παράγραφος στην απόφαση ένταξης έχει ιδιαίτερη σημασία:

«Πριν την ολοκλήρωση της πράξης, ο κύριος του έργου ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς υποχρεούται να προσκομίσει απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ με νέα τιμολογιακή πολιτική για το πόσιμο νερό ώστε η μονάδα να είναι οικονομικά βιώσιμη».

ΣΧΟΛΙΟ «ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ»

Με απλά λόγια πριν να ολοκληρωθεί το έργο (υπενθυμίζουμε 31/5/2019) θα πρέπει η ΔΕΥΑΚ να προσκομίσει στο Υπουργείο που χρηματοδοτεί το έργο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με …νέα τιμολόγια για το νερό έτσι που να αποδεικνύεται ότι η μονάδα είναι οικονομικά βιώσιμη ανταποδοτικά.

Αν δεν το πράξει ΔΕΥΑΚ, τότε η αρμόδια Αρχή μπορεί να φτάσει μέχρι και στον καταλογισμό των όποιων ποσών έχουν διατεθεί και φυσικά ουδείς αυτή την στιγμή μπορεί να πει με βεβαιότητα πόσο θα αυξηθεί το νερό με την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης και εν πάση περιπτώσει είναι διακινδυνευμένο από σήμερα να προσδιορίζεται το τιμολόγιο που θα υπάρξει και τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν για τους πολίτες.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Για την ολοκληρωμένη εικόνα και επειδή ο «Η» έχει αποδείξει στην πολύχρονη διαδρομή του άπειρες φορές ότι δεν διακατέχεται από υστεροβουλία και τα ρεπορτάζ του δεν χαρακτηρίζονται από μικρότητες, θα πούμε ότι η ύδρευση Αργοστολίου είναι ένα διαχρονικό ζήτημα ταυτισμένο με την τύχη της πόλης από την ίδρυσή της και για το οποίο όλοι οι Δήμαρχοι στην ιστορία του Αργοστολίου, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερος, προσπάθησαν. Από τα τέλη του19ου αιώνα και την προσπάθεια εξερεύνησης πηγών ύδρευσης του Αργοστολίου μέχρι την κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης των νερών από τις πηγές του Κουτάβου. Γι’ αυτό και είναι ανιστόρητο λάθος να ισχυρίζεται κάποιος ότι …«αυτός (και μόνο αυτός) έλυσε το πρόβλημα του νερού του Αργοστολίου».

1 2 3 4 5 %ce%b5%ce%be%cf%8e%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%85 %ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b1