18/05/2019
ΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΛΑΣ
Πέσανε με τα μούτρα στο βιβλίο του Προέδρου

…Με τα μουτρα έχει πέσει στο διάβασμα του βιβλίου του Προέδρου στο PREMIER ο τ. νομάρχης Νότης, παρουσία του υποψήφιου δ.σ. Σάμης Μάκη Μπάλλα

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες