Απολογισμός Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά

Από τον Δήμο Αργοστολίου εκδόθηκε ο Απολογισμός πεπραγμένων Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Αργοστολίου για το 2023:

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αργοστολίου, το οποίο συστάθηκε τον Ιανουάριο 2018, αποτελεί μία κοινωνική δομή, που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας και μέχρι το Σεπτέμβριο 2023 χρηματοδοτούνταν από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Από τον Οκτώβριο 2023 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και η λειτουργία του θα συνεχιστεί μέχρι και το Δεκέμβριο 2025.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Η λειτουργία του εστιάζει στην υποδοχή, την ενημέρωση και την υποστήριξη πολιτών, ειδικότερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των ωφελούμενων ατόμων με όλους τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες, Κοινωνικά Προγράμματα και δράσεις, με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση φτώχειας.

Κατά το έτος 2023, στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αργοστολίου διεκπεραιώθηκαν δια ζώσης 3.150 ραντεβού και εξυπηρετήθηκαν 1.032 πολίτες, εκ των οποίων οι 358 ήταν νέοι ωφελούμενοι.

Για τον αναλυτικό απολογισμό πεπραγμένων έτους 2023 μπορείτε να ανατρέξετε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://drive. google.com/f ile/d/12gigtlwMgdQcnJbH5qviHkkYvEpwzNaE/view?usp=drive_link

Η Αντιδήμαρχος

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ