Γιόρταζε ο Νότης και τα τηλέφωνα πήραν φωτιά!

⦿ Την ονομαστική του γιορτή είχε την Κυριακή ο τ. νομάρχης Νότης Μαρκάτος και τα τηλέφωνα πήραν φωτιά!

⦿ NOTH, να χαίρεσαι την οικογένεια σου, τα παιδιά σου και τα τρία εγγόνια σου!

Ιβάν