Διακήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση Αγροτεμαχίων και Βοσκοτόπων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΗΛΑΠΙΔΙΑΣ

 Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀνδρέου (Μηλαπιδιᾶς) νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον αὐτῆς πρόκειται νά ἐκμισθώσει τά κάτωθι ἀγροτεμάχια και βοσκοτόπια, ἰδοκτησία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, εὑρισκόμενα ἐντός τῆς Περιφερείας τῆς Δ.Ε. Λειβαθοῦς:

1) Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΡΑΧΗ ΜΥΛΟΥ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ – ΛΙΝΟΒΡΟΧΙΟΝ – ΠΛΑΓΙΑ ΜΟΝΗΣ» ἐκτάσεως περίπου 80 στρεμμάτων.

2) Ἀγροτεμάχιο – βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΑΡΜΑΚΕΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ » ἐκτάσεως περίπου 20 στρεμμάτων.

3) Ἀγροτεμάχιο – βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΡΑΧΗ – ΣΚΑΡΔΑΜΠΕΛΙ – ΣΥΝΑΠΙΑΣ – ΣΚΑΝΔΑΛΙΚΗ ή ΞΕΡΟΧΩΡΑΦΟ» ἐκτάσεως πολλῶν στρεμμάτων.

4) Ἀγροτεμάχιο – βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΡΑΧΗ ΜΥΛΟΥ» ἐκτάσεως περίπου 12 στρεμμάτων.

5) Ἀγροτεμάχιο – βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΑΡΙΓΓΟΣ ΛΟΓΓΟΣ – ΡΑΧΗ – ΠΛΑΤΥΦΟΡΟΣ» ἐκτάσεως περίπου 50 στρεμμάτων.

6) Ἀγροτεμάχιο – βοσκότοπος εἰς θέσιν «ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ἐκτάσεως περίπου 02 στρεμμάτων.

7) Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΑΝΕΜΕΣ (ΤΡΑΥΛΙΑΤΑ – ΚΟΚΟΛΑΤΑ) » ἐκτάσεως περίπου 9.560 τ.μ.

8) Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΜΝΗΜΑΤΑ ΜΑΖΑΡΑΚΑΤΩΝ» ἐκτάσεως περίπου 05 στρεμμάτων.

9) Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΜΑΜΙΑΝΝΑ (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΤΩΝ)» ἐκτάσεως περίπου 01 στρέμματος.

10) Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΑΛΩΝΑΚΙ (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΤΩΝ)» ἐκτάσεως περίπου 01 στρέμματος.

11) Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΜΑΥΡΗ ΣΠΗΛΙΑ (ΛΑΚΗΘΡΑΣ)» ἐκτάσεως περίπου 04 στρεμμάτων.

12) Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΚΟΚΥΛΙΑ (ΚΑΜΠΟΣ)» ἐκτάσεως περίπου 4.914 τ.μ.

13) Ἀγροτεμάχιο – ἐλαιοστάσιον εἰς θέσιν «ΒΑΣΙΛΑΤΑ (τεμάχιο Α΄)» στίς Κεραμείες, ἐκτάσεως περίπου 06 στρεμμάτων.

14) Ἀγροτεμάχιο – ἐλαιοστάσιον εἰς θέσιν «ΒΑΣΙΛΑΤΑ (τεμάχιο Β΄)» στίς Κεραμείες, ἐκτάσεως περίπου 03 στρεμμάτων.

15) Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΒΑΣΙΛΑΤΑ» στίς Κεραμειές, ἐκτάσεως περίπου 05 στρεμμάτων.

16) Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΣΚΑΝΤΑΛΙΚΗ» στίς Κεραμειές, ἐκτάσεως περίπου 03 στρεμμάτων.

17) Ἀγροτεμάχιο εἰς θέσιν «ΞΕΡΟΣΤΕΡΝΑ» στίς Κεραμειές, ἐκτάσεως περίπου 03 στρεμμάτων.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι καί οἱ ἐπιθυμούντες νά συμμετάσχουν εἰς τόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν (Δημοπρασία) ὀφείλουν νά γνωρίζουν τά ἐξῆς:

1) Ὁ πλειοδοτικός διαγωνισμός – Δημοπρασία θα πραγματοποιηθεῖ τήν Πέμπτην 01 Μαρτίου 2018 καί ὣρα 11:00 π.μ. στό Ἡγουμενεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀνδρέου Μηλαπιδιᾶς.

2) Ἡ Μίσθωσις τοῦ κάθε ἀγροτεμαχίου θά ἒχει διάρκεια τέσσερα ἒτη.

3) Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἐπινοικίασις.

4) Δέν ἐπιτρέπεται καμία τεχνική παρέμβασις στό ἐνοικιαζόμενο ἀγροτεμάχιο ἂνευ γραπτῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου.

5) Ὁ Μισθωτής ὑποχρεούται νά προβαίνει καί σέ καθαρισμό τοῦ ἀγροτεμαχίου σύμφωνα μέ τίς ὀδηγίες πού θά ἀναγραφοῦν στό Ἰδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης.

Το Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀνδρέου (Μηλαπιδιᾶς)