Διακοπή ηλεκρικού ρεύματος στα χωριά της Παλικής

Λόγω εκτελέσεως απαραίτητων εργασιών ενίσχυσης και συντήρησης των δικτύων της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα Παρασκευή 24.11 από 8:00 έως 14:00 στις εξής περιοχές:

Ευρύτερη περιοχή Σκινέος, ευρύτερη περιοχή Αγίας Θέκλης, Ρίφι, Δαμουλιανάτα, Μονοπολάτα, Καμιναράτα.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνει χωρίς ειδοποίηση.