Διευκρινίσεις για το ΚΤΕΟ σε μικρά νησιά, όπως η Ιθάκη, για εξαίρεση από 20 Μαΐου

Το ΙΚΤΕΟ Κεφαλονιάς μετά  από σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών  εξέδωσε Δελτίο Τύπου σχετικά με τα οχήματα που εξαιρούνται του περιοδικού τεχνικού ελέγχου στα μικρά νησιά. Η εφαρμογή της παραπάνω εξαίρεσης θα αρχίσει στις 20 Μαΐου 2018 μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη. 

(northithaca.blogspot.gr)