Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του Περ. Συμβουλίου κ. Χρ. Μωραϊτης

To Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νίσων συνεδριάζει σήμερα και αύριο στο Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης, στο Βαθύ.

Θα τεθούν τα κάτωθι θέματα που αφορούν την Κεφαλονιά και την Ιθάκης.

  •  Σημερινή συνεδρίαση (16/9), ώρα 10.30μ.μ.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Θα ασχοληθεί, έστω και μετά από τρία χρόνια θητείας, η περιφερειακή αρχή με τα προβλήματα της Ιθάκης.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Σπυρίδων Σπύρου

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Και τώρα, μπροστά μας οι συνέπειες των πυρκαγιών.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Σπυρίδων Σπύρου

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Για την πορεία των αρχαιολογικών ανασκαφών στην Ιθάκη.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Για τις παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ιθάκης και την πρόσβαση στις παραλίες του νησιού.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 7η: Για την πορεία των έργων βραχοπροστασίας στην Ιθάκη.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Για την πορεία της κατασκευής του λιμανιού του Πισαετού στην Ιθάκη.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 9η: Έγκριση της ΣΜΠΕ για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 10η: Για τη μη καταβολή των οδοιπορικών-εξόδων μετακίνησης των Περιφερειακών Συμβούλων από τον Σεπτέμβρη 2016.

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος Καλούδης

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Προβλήματα Ιθάκης: Βιολογικός, αποχετευτικό, ακτοπλοϊκή σύνδεση με Κεφαλονιά – Πάτρα, έλλειψη νερού, μόλυνση των παραλιών, μείωση του τουρισμού το 2017 και λιμάνι Πίσω Αετού.

Εισηγητές:

α) Ο Έπαρχος Ιθάκης κ. Σπυρίδων Τσιντήλας.

β) Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος Καλούδης

γ) Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση Οργανισμού Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Ενότητας 2-4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2019 με θέμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

  • Συνεδριάση Κυριακής (17-19), ώρα 10 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. για το Πρόγραμμα “Ηλεκτρικό Ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Οργανισμών Παραγωγών ΠΟΠ & ΠΓΕ Προϊόντων Association of European Regions for Products of Origin (A.R.E.P.O.).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα και Εξωστρέφεια κ. Ιωάννης Φοντάνας.

ΘΕΜΑ 3o: Η Περιφέρεια αδυνατεί να λειτουργήσει υπό καθεστώς υποχρηματοδότησης.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨Νέα Ιόνιος Πολιτεία κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 4ο: 8η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 5o: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Σταβοράβδης.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Κατεδαφίσεις και υποστυλώσεις σεισμοπλήκτων κτιρίων και καθαιρέσεις πάσης φύσεως εξαιτίας των πρόσφατων σεισμών».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 9ο: Επανεργοποίηση και μετονομασία υφιστάμενου τραπεζικού λογαριασμού.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 10ο: Ανακατανομή του ποσού χρηματοδότησης του έργου ΚΕ 2014ΕΠ52200002 της ΣΑΕΠ 522 τροπ. 0 για την Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρήστος Μωραΐτης