Δύο μόνιμες προσλήψεις στην Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη

Εκδόθηκε η Προκήρυξη 4Κ/2023 του ΑΣΕΠ, η οποία ανάμεσα στα άλλα προβλέπει την πλήρωση δυο θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη.

Συγκεκριμένα, προβλέπει

► Μία (1) θέση Βιβλιοθηκονόμου ΤΕ – ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμου ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ανάμεσα στις εννιά (9) συνολικά για την Εθνική Βιβλιοθήκη και τις υπόλοιπες Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας, και

► Μία (1) θέση Οδηγού ΔΕ – ειδικότητας Οδηγού ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ανάμεσα στις δύο (2) συνολικά για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας.

Το Φ.Ε.Κ. της Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Επειδή ακριβώς και για τις δυο θέσεις λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα, καλούμε συμπολίτισσες και συμπολίτες που έχουν τα σχετικά προσόντα, να υποβάλουν αίτηση και να διεκδικήσουν τις δύο αυτές θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η οποία ξεκίνησε στις 13 Νοεμβρίου 2023, λήγει την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023, 2 μ.μ. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

ΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ