Ενταξη του Δήμου Αργοστολίου στις Θυρίδες Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης

Ο Δήμος Αργοστολίου, κατόπιν αιτήματος στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντάχθηκε από 5/12/2022 στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και διαθέτει πλέον για την εξυπηρέτηση πολιτών ψηφιακές θυρίδες.

Οι θυρίδες αυτές αποτελούν εύχρηστα «ψηφιακά γραμματοκιβώτια», τα οποία παρέχουν ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας του πολίτη απευθείας με τον Δήμο. Από το περιβάλλον των θυρίδων μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχικές πράξεις όπως:

  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
  • Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
  • Πιστοποιητικό Γέννησης
  • Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών
  • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Τα πιστοποιητικά αυτά φέρουν μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, QR Code, και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

Ο πολίτης δύναται να αιτηθεί οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω, είτε απευθείας μέσω της θυρίδας, συνδεόμενος στην ηλ. Διεύθυνση: https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/ με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία, όπου ο αρμόδιος υπάλληλος δύναται να αιτηθεί για λογαριασμό του και μέσα από τις θυρίδες του gov.gr, την έκδοση online πιστοποιητικών.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Δήμο, στέλνεται στον πολίτη μέσω της θυρίδας το αντίστοιχο πιστοποιητικό, καθώς και ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού μηνύματος (sms).

Λεπτομερείς οδηγίες για τη λειτουργία των θυρίδων  διατίθενται στην ηλ. διεύθυνση https://thyrides-kede. services.gov.gr/Manual_online_certicates_thyrides_dimon_v2.0.pdf

Ο Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Τσιλιμιδός