Εορτή του Τιμιου Σταυρού στα Κηπούρια

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας καί ἡ Διοικούσα–Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κηπουραίων ἀνακοινώνουν στά Μέλη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὃτι ἡ Πανήγυρις τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 14 Σεπτεμβρίου 2023 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κηπουραίων θά πραγματοποιηθεῖ, μέ Ἱερά Ἀγρυπνία τήν Τετάρτη ἑσπέρας 13 Σεπτεμβρίου, στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ἒναρξις ὣρα 8:00μ.μ..

Θά τεθεῖ πρός προσκύνησιν ὁ παλαιός Σταυρός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μέ τό Τίμιον Ξύλον.

Τό πρόγραμμα τῆς Πανηγύρεως ἒχει ὡς ἐξῆς:

  • Σήμερα Τετάρτη 13/9/2023

Ἑσπέρας ὣρα 08:00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός.

ὣρα 10:15μ.μ. Ὂρθρος καί ἐν συνεχεία ἡ Ὓψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

ὣρα 11:50μ.μ. ἒναρξις Θ. Λειτουργίας.

  • Αύριο Πέμπτη 14/9/2023 ἀπό ὣρα 10:00π.μ. ἓως καί 13:00μ.μ.

ἡ Ἱερά Μονή θά εἶναι ἀνοιχτή διά τούς προσκυνητές.

  • Πέμπτη 14/9/2023

ὣρα 06:00μ.μ. Μ. Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Κτητορικοῦ

Μνημοσύνου (Κτητόρων, Ἡγουμένων, τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς, Δωρητῶν καί Εὐεργετῶν).

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ

–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ