Εορταστική εκδήλωση στο Δημ. Θέατρο

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας καί ἡ Ἐνορία Ἁγ. Σπυρίδωνος θά πραγματοποιήσουν Ἑορταστική ἐκδήλωση τό ἑσπέρας τῆς 12ης τοῦ μηνός Δεκεμβρίου ἡμέρα Τρίτη καί ὣρα 7:30 μ.μ., εἰς τό Δημοτικόν Θεάτρον «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» εἰς τήν κεντρικήν αἲθουσαν, μέ Ἐκκλησιαστικούς ὓμνους καί Παραδοσιακά τραγούδια πού θά ἀποδώσει ἡ χορωδία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.

EK THΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ