Η Γέφυρα του Χάρακα

Η γέφυρα ήδη εχει παραδοθεί στην κυκλοφορία και σε λίγο θα απολαμβάνουμε τα πλεονεκτήματα του μεγάλου αυτού έργου που προσφέρει πλήρη οδική ασφάλεια και αποτελεί και τον χώρο θέασης τής υπεροχής θεάς στον Μύρτο.

Το μεγάλο αυτό έργο προγραμματίστηκε, μελετήθηκε, χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε για να μην αποκοπεί η Βόρειος Κεφαλονιά από την πτώση του ρήγματος του χάρακα σε περίπτωση σεισμού. Ήταν μια υπόσχεση προς τους Ρισσιάνους από όλους μας, και το έργο αυτό ανήκει σε αυτούς.

Αλλα ας δούμε τα ιστορικά στοιχεία του έργου.

Στίς 8/10/2001 υπογράφηκε η σύμβαση της” Μελέτης του Οδικού Άξονα Πόρος-Σάμη- Φισκαρδο ” με την σύμπραξη των μελετητικών Γραφείων Τονιόλος Παναγής – ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, απο τον τοτε Νομάρχη Δ. Γεωργάτο. Αντινομάρχης ο Σπ. Μοσχοπουλος.

Στίς 14/11/2002 ο Νομάρχης Διονύσης Λευκαδίτης, μετα τα αποτελεσματα των γεωτρήσεων στην περιοχή δίνει εντολή για την μελετη της περιοχής και την εξεύρεση λύσης για το ρήγμα του Χάρακα. Η Α Νομαρχιακή επιτροπή της Νομαρχίας με την 24/14.11.2002 αποφασή της επικυρώνει την εντολή αυτή. Προεδρος ο Αντινομάρχης Σωτ. Κουρής.

Στίς 1/8/2003 με την υπ αριθμ. Αποφαση η Α Νομαρχιακή επιτροπή της Νομαρχίας παραλαμβάνει μία σειρά έτοιμων επιμέρους μελετών, όπως οριστική μελετη οδοποιίας, τοπογραφική αποτύπωση, Μελετη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Με την 29/26.4.2006 αποφαση της Α Νομαρχιακής επιτροπής της Νομαρχίας παράλαμβάνεται η προκαταρτική μελετη της γέφυρας και οι νέες γεωτρήσεις στην θεμελίωση και στα πρανή της βράχομάζας.

Στίς 20/5/2008 εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι ( αποφαση 5480 του ΓΓ της Περιφερειας Ιονίων Νήσων.

Στίς 10/12/2009 εγκρίνονται απο την Α Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχίας όλες οι τεχνικές μελέτες του Χάρακα. Προεδρος η Αντινομαρχης κ Α. Γαβριελάτου.

Με το 10036/23-12-2009 η Νομαρχία Κεφαλληνίας υποβάλλει αίτημα ένταξης του έργου στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Νομάρχης Δ. Γεωργάτος.

Με την υπό αριθμ. 5346/27.9.2019 ο Γενικός Γραμματεας της Περιφερειας Ιονίων Νήσων κ. Γεωργαλίδης εντάσει το εργο στο επιχειρησιακό προγραμμα 2007-2013 με Π/Υ 7.000.000€.

Με την υπ αριθμ. 95-10/28-5-2011 αποφαση του Περιφερειακου Συμβουλίου ΠΙΝ εγκρίθηκε η εκτέλεση και χρηματοδότηση του έργου απο το Επιχειρησιακό προγραμμα ” Δυτικης Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων. ” περιφερειάρχης ο κ. Σπ. Σπύρου, Αντιπεριφερειαρχης ΚΕφαλληνίας και ΙΘάκης ο κ. Σωτήρης Κουρής.

Η έγκριση της μελέτης του έργου έγινε με την υπ άρ. 287-15/22-9-2011 αποφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΠΙΝ και η έγκριση των τευχών δημοπράτησης με την 429-19/18-11-2011 απόφασης της. Και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 62-02 /31-1-2012 αποφαση της ΟΙκονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ.

Η έγκριση κατάρτισης των όρων διακυρηξης, του σχεδίου διακυρηξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού έγινε με την υπ αριθμ. 63-02/31-1-2012 αποφαση της Οικ. επιτροπής της ΠΙΝ.

Στις 24-4-2012 διεξήχθει ο διαγωνισμός δια ανοικτής δημοπρασίας με το σύστημα του άρθρου 6 του νομού 3669/2008. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 3 διαγωνιζόμενοι. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεια ΙΟΝΙΟΣ ΑΤΕ με έκπτωση 4,04 τοις εκατό.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την υπ αριθμ. 281-11/18-5-2012 αποφαση της Οικ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Της ΠΙΝ.

Στις 4 Σεπτ. 2013 υπογράφηκε το Εργολαβικό Συμφωνητικό με την εταιρία ΙΟΝΙΟΣ ΑΤΕ τον ΠΕριφερειαρχη κ. Σπ. Σπύρου και τον Αντιπεριφερειαρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σωτ. Κουρή ποσού 6.698.871,12€.

Τον Οκτώβρη του 2013 προγραμματίσαμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και ενημερώσαμε τους κατοίκους της Βόρειας Κεφαλονιάς,παρόντος του Δημάρχου Κεφαλονιας κ. Αλέξανδου Παρίση στο σχολείο των Αντυπάτων.

Το Ιανουάριο του 2014 είχαμε τους σεισμούς της Κεφαλονιάς όπου έπεσε το ρήγμα του χάρακα και θρηματίστηκε όλη η βράχομαζα του οδικού άξονα.

Στις 12-2-2014 η ΔΤΕ της ΠΕ ΚΕφαλληνίας, εντέλει τον μελετητή για αυτοψία στην περιοχή του έργου προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση μετα τους σεισμούς της 26/1 και 3/2/2014 και την πτώση του ρήγματος και την καταστροφή της βράχομάζας.

Στις 21-2-2014 η Μελετητική Εταιρεια ( ΠαναγηςΤονιόλος )απαντά μετα απο σχετική αυτοψία ότι οι ζημιές απο τον σεισμό ηταν οι αναμενόμενες και συνεπώς το εργο μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις μελέτες, με επι πλέον ομως κόστος και χρονο λόγω των δυσκολιών πρόσβασης και αποκαταστασης των πρανών.

Ξέρω ότι κατά την χρονική αυτή περίοδο που διαχειρίστηκα το Εργο του Χάρακα και τίς οδικές παρακάμψεις προς την Πάνω Ερισσο πήρα δύσκολες και σκληρές αποφάσεις. Χωρίς τις αποφάσεις αυτές όμως σήμερα δεν θα απολαμβάναμε την ολοκλήρωση του συνολικού έργου. Αντιμετώπισα τους κατοικους της περιοχής και τους εκπροςώπους τους πάντα με σεβασμό, στην δικαιολογημένη αγανάκτησης τους, πάντα ομως λεγοντάς τους την αλήθεια.

Αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι υπάλληλοι τής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Τεχνικών έργων της πρώην Νομαρχίας που πίστεψαν και στήριξαν την μελέτη και χρηματοδότηση του. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακης Ενότητας Κεφαλληνίας και ιδιαίτερα η τ Διευθυντρια κ Ιλ. Τζαννετάτου που με την επιστημονική της κατάρτιση και την πολυετή εμπειρία της έλεγχε όλο το κύκλωμα του έργου με απόλυτη επιτυχία. Οι επιβλεποντες μηχανικοί κκ Μ. Βαγγελατου και Δ. Αλεξανδρόουλος.

Η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ, τέως και νυν στήριξε τι έργο πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας.

Η τελειώτατη δεκάχρονη δουλεια της Μελετητικής ομάδας του συμπατριώτη μας Παναγή Τονιόλου έφερε το εξαίσιο αυτο αποτέλεσμα τοσο σε σχεδιασμό όσο και στο εργο,γι’αυτο αξίζουν συγχαρητήρια. Όπως επισης αξίζουν συγχαρητήρια και στην κατασκευαστική εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ, στον κ. Ι. Μαρούλη, στους συνεργάτες του αλλα και στον παρά τελευταίο εργάτη που δούλεψε στο εργο αυτο.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του νόμου μας που πίστεψαν αυτό το έργο και με τις παρεμβάσεις τους χρηματοδοτήθηκε η μελέτη ανεληπώς. Αλ. Καλαφάτης, Π. Αλιβιζάτος, Αλ. Παρίσης, Σπ. Μοσχοπουλος.

Σήμερα η Νέα Περιφερειακη Αρχή παραδίδει το έργο στην κυκλοφορία με καθυστέρηση ίσως και όχι βάσει των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων γιατί ίσως να υπερτίμησε τίς δυνατότητες της στην βαθιά οικονομική κρίση που ζούμε. Υποσχέθηκε πολλά χωρίς να μπορεί να τα υλοποιήσει.

Για μένα όλα αυτά δεν μετράνε, η γέφυρα του χάρακα και η βράχοπροστασία όλου του οδικού άξονα έχει τελειώσει, είναι ένα Εργο που έγινε για τους Ρισσιάνους και ανήκει Σαυτούς. Καλορίζικο.

* τ. Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας και Ιθάκης