Η περίπτωση ενός πρωτοπόρου «μυθιστορήματος»

Στο φετινό Ληξουριώτικο καρναβάλι του 2018 μια από τις ερωτήσεις του Κρυμμένου Θησαυρού για μεγάλους,  ήταν και η ερώτηση που αφορούσε στο Βιβλίο της Φραντζέσκας Γ. Στελλακάτου με τίτλο «Ταξιδεύοντας στη Σελήνη και στον Άρη» , Αθήναι 1963. Πρόκειται για ένα έργο που έχει επιστημονική φαντασίας αλλά και ρεαλιστική «επιστημονικότητα», έργο πρωτοπόρο για την εποχή του και μάλιστα από μια γυναίκα καταγόμενη από την Κεφαλονιάς. Επειδή το θέμα της ερώτησης του Κρυμμένου Θησαυρού για μεγάλους κέντρισε το ενδιαφέρον σε πολλούς, πέρα από τους συμμετέχοντες στο παιχνίδι, δημοσιεύω τον πρόλογο που είναι γραμμένος από έναν πυρηνικό επιστήμονα, τον ΧΕΡΜΑΝ ΟΜΠΕΡΘ (1894-1989), και κάποιες φωτογραφίες, που προφητικά έδειχναν πως θα κατακτηθεί το διάστημα …

Το έργο είναι πρωτοπόρο μια και το πάτημα του ανθρώπου στο διάστημα έγινε πολύ αργότερα 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δρα ΧΕΡΜΑΝ ΟΜΠΕΡΘ

 

«Η επιστήμη του Διαστήματος έχει μακρυνό πρόγονο τον μύθο και τη φαντασία, πνευματικό της δε τέκνο είναι το μυθιστόρημα. Λίγα χρόνια μας χωρίζουν από την ημέρα, που ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος ετέθη σε τροχιά γύρω από τη Γη, κι η πρόοδος της Αστροναυτικής κατέστη αλματώδης. Κάθε μήνα που περνά νέο βήμα σημειώνεται προς τα εμπρός. Ο άνθρωπος μ’ απροσδόκητη ταχύτητα εισέρχεται σε μεγαλύτερο βάθος στον πλανητικό χώρο, για να τον εξερευνήση κι ειρηνικά να τον χρησιμοποιήση για το καλό όλων.
Ένας πυρετός επιστημονικός φλογίζει τις καρδιές όλων, με φυσικό επακόλουθο να κεντρίζεται η φαντασία ανδρών και γυναικών, μικρών και μεγάλων.
Η Ελληνική Αστροναυτική Εταιρεία πέτυχε να δημιουργήση αγάπη της Κοινής Γνώμης για τα επιτεύγματα της επιστημονικής τεχνολογίας. Και να, που παράλληλα έσπρωξε το ενδιαφέρον μέχρι του σημείου, ώστε ν’ αναπτύξη και τον τομέα της Αστροναυτικής Φιλολογίας, με το ανά χείρας έργο της κ. Φραντζέσκας Στελλακάτου «Ταξιδεύοντας στη Σελήνη και στον Άρη». Έχω τη γνώμη ότι είναι έργο άξιο, ιδιαιτέρας προσοχής κι επαίνου. Πρόκειται για μιαν αξιόλογη εργασία κι είναι βέβαιο ότι η συγγραφεύς έχει καταβάλει πολλή προσπάθεια και πολλούς κόπους. Το χαρακτηρίζουν η σαφήνεια, η απλότης της αφηγήσεως κι η αληθοφάνεια διαφόρων περιστατικών.
Έχει πολλά σημεία, που το διακρίνει η πρωτοτυπία και, ενώ διατηρεί ευλάβεια σ’ ωρισμένες αρχές της επιστήμης, δίνει στον κεντρικό πυρήνα του μύθου συναρπαστικό περιεχόμενο. Είναι μυθιστόρημα, που διεγείρει γενικά το ενδιαφέρον κι αφορά όχι μόνο τους ειδικούς, αλλά και πάντα μη ειδικό. Εισάγει δεν τον αναγνώστη στις θεμελιώδεις αρχές των διαστημικών ταξιδιών. Αλλ’, επί πλέον, το παρόν βιβλίον παρουσιάζει και κάποια άλλο ενδιαφέρον: Το πώς, δηλαδή, βλέπει μια γυναίκα-συγγραφέας την υπόθεσι των διαστημικών ταξιδιών.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι πλημμυρίζει από αισιοδοξία για το μέλλον και τους μεγάλους σκοπούς της Αστροναυτικής. Μεσ’ από τα γεγονότα, που ιστορούνται με πυκνή αλληλουχία, η κ. Φραντζέσκα Στελλακάτου εμφανίζεται πιστή οπαδός της σύγχρονης επιστήμης του Διαστήματος. Είμαι βέβαιος, ότι η εκλεκτή συγγραφεύς προσφέρει συμβολή στην ανάπτυξι της θετικής διαστημικής Τεχνικής στη χώρα του Δαιδάλου και του Ικάρου, στην ωραία Ελλάδα, με την οποία έχω συνδεθή από ταξίδι, που έκανα το έτος 1961. Επομένως, ο καθένας, που έχει ενδιαφέρον για τις πτήσεις μέσα στο κοσμικό Διάστημα, πρέπει να συντελέση στην περαιτέρω διάδοσι του παρόντος βιβλίου».

Νυρεμβέργη 7 Ιουλίου 1963
Δρ. ΧΕΡΜΑΝ ΌΜΠΕΡΘ,

Καθηγητής

 

 

*Κρίσεις και σκέψεις γι αυτό το βιβλίο υπάρχουν στο διαδίχτυο, εγκωμιάζοντας τη συγγραφέα.