Θεόφιλε δώστους τα λεφτά τους!..

⦿ Βγάζουμε στον αέρα τις οφειλές του Μητροπολιτικού Δήμου Αργοστολίου (οικομικό αντικαταστάτη του Δήμου Κεφαλονιάς) προς τους άλλους δύο Δήμους Σάμης και Ληξουρίου.

⦿ Καθώς οι άλλοι δύο δήμαρχοι …ντρέπονται να ζητήσουν από τον Θεόφιλο τα χρωστούμενα.

⦿ Στο Δήμο Σάμης ο Δήμος Αργοστολίου, όπως έγραψε ο Ροβινσών, χρωστάει περί το μισό εκατομμύριο Ευρώ, ενώ για το Δήμο Ληξουρίου τα χρωστούμενα είναι επίσης αρκετά.

⦿ Πλην όμως τελικά ποσά δεν έχουμε ακόμα. Είμαστε στο ψάξιμο.

Iβάν