Καθαρά λόγια για τα Πανεπιστήμια

Ρ. Κράτσα

«Με καθαρά λόγια και θέσεις η παράταξή μας για την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων», τόνισε η τ. περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Ειδικότερα:

Με πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η παράταξη «ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά» τονίζουμε τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων για την συγκράτηση των τεράστιων διαρροών φοιτητών και πόρων στο εξωτερικό, για τις ίσες ευκαιρίες των Ελλήνων με τους άλλους ευρωπαίους πολίτες, για τις επιλογές σπουδών σε ανώτατα ιδρύματα κρατικά η μη, για την παραγωγή της έρευνας και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, όπως αποδεικνύουν οι εμπειρίες άλλων χωρών.

Επιφυλασσόμεθα για μια ουσιαστική προσέγγιση και τοποθέτηση όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο και γνωρίσουμε τις πτυχές και τα δεδομένα. Παράλληλα ζητούμε από την κυβέρνηση να ενισχύσει άμεσα τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια κυρίως τα Περιφερειακά. Ζητούμε επίσης από την Περιφερειακή Αρχή να ενισχύσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτική και άλλη δυνατότητα.

Ακολουθεί το κείμενο της πρότασης ψηφίσματος.

Πρόταση ψηφίσματος της παράταξης «ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά»

Σχετικά με το θέμα ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων

Η παράταξη «ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά» θεωρεί ότι οι διαδικασίες για την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι στην σωστή κατεύθυνση και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας.

Συμμεριζόμαστε την ανάγκη να δοθούν στους Έλληνες πολίτες (νέα παιδιά και οικογένειές τους), οι ίσες ευκαιρίες επιλογών σπουδών με αυτές των άλλων Ευρωπαίων πολιτών στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπου συνυπάρχουν τα κρατικά και μη κρατικά Πανεπιστήμια στις χώρες τους.

Η παράταξη τονίζει ότι η δημιουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων δίνει επίσης την ευκαιρία αυτών των επιλογών να την έχουν οι Έλληνες πολίτες και στην χώρα τους και όχι μόνο οδηγούμενοι σε άλλες χώρες.

Λαμβάνει υπ’ όψιν τις θετικές επιπτώσεις που έχει η συνύπαρξη κρατικών και μη κρατικών Πανεπιστημίων για την ενδυνάμωση της επιστημονικής παραγωγής, της οικονομικής ανάπτυξης της εξωστρέφειας και κυρίως την μείωση διαρροής πόρων στο εξωτερικό, με τις δραματικές επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία.

Η τοποθέτησή μας επί των διαδικασιών του νομοσχεδίου και των προϋποθέσεων επιτυχίας των στόχων του, θα γίνει όταν καταταθεί το νομοσχέδιο και θα γνωρίζουμε όλες τις πτυχές και τα δεδομένα.

Παράλληλα η παράταξη «ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ! Κάθε νησί ψηλά» επισημαίνει την σημασία της ενδυνάμωσης των μεταρρυθμίσεων, των εξοπλισμών, των υποδομών και της ανταγωνιστικότητας στα Πανεπιστήμια της χώρας, τα οποία αποτελούν τον κορμό της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ζητούμε από την κυβέρνηση να συνεχίσει και να αυξήσει τις επενδύσεις από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την στήριξη των Περιφερειακών Πανεπιστημίων και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.

Ζητούμε από την Περιφερειακή Αρχή να συνεχίσει να στηρίζει την ενδυνάμωση και την προβολή του Ιονίου Πανεπιστημίου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.